Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 276

Humanistyczny okres filozofii greckiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Humanistyczny okres filozofii greckiej : sofiści (Protagoras i Gorgiasz), Sokrates oraz cynicy Działalność Sokratesa, który dokonał w filozofii „rewolucji” wprowadzając do rozważań teoretycznych nowy przedmiot - nie przyrodę, która zajmowali się ...

Krytyczna filozofia I. Kanta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

Krytyczna filozofia I. Kanta Badania nad sferą mentalną (umysłem), przeprowadzone przez brytyjskich empirystów, stworzyły podwaliny, pod jeszcze bardziej skomplikowane badania myśliciela z Królewca, I. Kanta (XVIII/XIX) . Dotyczyły one m.in. teoretycznych podstaw wszelkich nauk (zwł. zakresu przedm...

Myśl B. Pascala

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Myśl B. Pascala Jak nieoczekiwane mogą być koleje myśli ludzkiej, zwłaszcza filozoficznej, świadczy przykład Pascala (XVII w.), francuskiego uczonego, matematyka nie mniej zasłużonego w swojej dziedzinie, co Kartezjusz, a dochodzącego w swojej ...

Specyfika problematyki filozoficznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Specyfika problematyki filozoficznej . Potoczne sądy o filozofii traktują ją albo jako „naukę bujającą w obłokach”, jako „czystą abstrakcję”, albo jako coś mało użytecznego i niezbyt związanego z rzeczywistością. Oczywiście takie rozumienie tejże nauki wynika albo z jej nieznajomości, albo z niezro...

Sposoby rozumienia nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Sposoby rozumienia nauki . Naukę możemy rozumieć przynajmniej na trzy sposoby: - funkcjonalnie (w tym znaczeniu naukę stanowią czynności poznawcze, przeprowadzane w sposób metodyczny w celu uzyskania rezultatu w postaci wiedzy), - strukturalnie (nauka to teoria, tj. zbiór zdań) - socjologicznie (...

System arystotelesowski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

System arystotelesowski Arystoteles (384-322 p. Chr.) tak jak jego mistrz Platon pozostawił po sobie sporo pism. Jego realistyczna filozofia była syntezą wielu ówczesnych teoretycznych koncepcji, korzystała z różnych pomysłów zawartych w systemie Platona (poddawszy je gruntownej modyfikacji), była ...

System platoński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

System platoński O filozofii Platona (427-347 p. Chr.), ucznia Sokratesa, mówi się, że była najbardziej wpływowa przez 1000 lat, ale z pewnością jest wpływowa po dziś dzień. Platon w stosunku do swoich poprzedników wprowadził nowe spojrzenie na rzeczywistość, nową jej interpretację i nową metodę fi...

Dodawanie i mnożenie ideałów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

I I IDEALY P I I IERW S S SZE I I I MAK S S SYMALNE W P I I IER S S SC I I IEN I I IACH PRZEM I I IENNYCH DEF ( ( ( i i i d d d e e e a a a ł ł ł p p p i i i e e e r r rw s s s z z z u u u ) ) ) : : : Ideał I pier ś cienia przemiennego A nazywamy pierwszym  I  A dla wszystkich x, y  A spełnion...

Grupy cykliczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

G R U P Y C Y K L I I I C Z N E DEF : : : Grup ę która posiada jednoelementowy zbiór generatorów nazywamy cykliczn ą . np. Z = Z / N Z = { N Z , 1+ N Z , …, (N -1) N Z } = Z / N Z  Z N = {1, 2, …, N-1} = Niech G - grupa cykliczna G =...

Grupy ilorazowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

G R U P Y I I I L O R A Z O W E DEF : : : Niech G b ę dzie grup ą i niech H (…) …           123  H. Stąd (ab)H = (a'b')H S SST TTWW: :: Niech H<G. Wtedy zbiór G/H tworzy grupę względem mnoŜenia określonego wzorem (). Jedynką tej grupy jest H. Ponadto dla kaŜdego a G zachodzi ró...