Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 27

Ogólne zagadnienia na temat fałszerstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Fałszerstwa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1204

Pojęcie dokumentu w świetle kryminalistyki W świetle kryminalistyki dokumentem jest każdy przedmiot zawierający treść pisemną. Cele i rodzaje kryminalistycznych badań dokumentów Celem kryminalistycznych badań dokumentów może być: Ustaleni...

Prawo zagospodarowania przestrzeni - wykład 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

PRAWO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI Prawo zagospodarowania przestrzeni jest tematyką z pogranicza prawa cywilnego i administracyjnego . - materialne prawo administracyjne, podstawy tej dziedziny prawa stworzyli Niemcy. Prawo pierwokupu jako jedyna instytucja ograniczająca prawo własności. 3 pods...

Prawo budowlane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

Prawo budowlane - projekt budowlany - sporządzony przez projektanta - projekt zagospodarowania terenu - opisuje się jak ma wyglądać cały teren, cała działka budowlana Pozwol...

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej Uwagi ogólne Przepisy zamieszczone w rozdziale 7. działu III (art. 143-148b UGN) normują szczegółowo kwestie związane z udziałem w kosztach budowy na nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej. Udział ten polega na obowiązku uis...

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. POJĘCIE ZOBOWIĄZANIA Zobowiązanie - jest rodzajem stosunku cywilnoprawnego i oznacza stosunek obligacyjny (zobowiązaniowy). To sytuacja, gdzie uprawniony - wierzyciel może żądać od dłużnika -zobowiązanego, pewnego świadczenia, które to dłużnik jest zobowi...

Rodzaje zobowiązań, Zobowiązania pieniężne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. RODZAJE ZOBOWIĄZAŃ 1) ze względu na zakres odpowiedzialności: zupełne niezupełne (naturalne) (patrz wyżej) 2) ze względu na przedmiot świadczenia: jednorazowe - jest to zachowanie się dłużnika jeden jedyny raz np. wykonanie oznaczonego dzieła okresowe - d...

Normy postępowania, powstanie i źródła prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 8008

Smolak. Notatka składa się z 3 stron. Słowna postać normy postępowania. Wyróżnić można zasadniczo 3 słowne formy normy postępowania: postać rozkaźnikowa (w postaci rozkazu: Zamknij drzwi!) postać hipotetyczna (w postaci okresu warunkowego lub implikacji - Jeżeli X jest A i zajdą okoliczności B, ...

Obowiązywanie prawa, Akt normatywny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4907

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. OBOWIĄZYWANIE PRAWA W ASPEKCIE CZASOWYM, TERYTORIALNYM I OSOBOWYM Prawo nieobowiązujące nie reguluje zachowania jego podmiotów. Czasowy aspekt obowiązywania prawa polega na tym, że jakaś norma została przyjęta do systemu prawnego i obowiązuje do czasu, kiedy...

Stanowienie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4081

Smolak. Notatka składa się z 5 stron. STANOWIENIE PRAWA Dwa ujęcia stosowania prawa: szerokie - czynienie przez organ państwa lub quasi-organ państwa użytku z określonej kompetencji, np. kiedy parlament uchwala ustawy - nie wskazuje różnic np. między działaniem sądu a parlamentu wąskie - czynien...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4466

Smolak. Notatka składa się z 4 stron. STOSUNEK PRAWNY I JEGO ELEMENTY Stosunek prawny - współzależność wyznaczona przez normy prawne zachodzące między podmiotami prawnymi; stosunek społeczny, którego podstawą jest prawo (normy prawne), np. bycie pracodawcą, pracownikiem. Rodzaje stosunków prawny...