Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 258

Koncepcje kontraktualistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Koncepcje kontraktualistyczne : Najważniejszym celem koncepcji kontraktualistycznych było poszukiwanie źródła legitymizacji takich reguł powszechnego ładu społecznego i ufundowanych na nich instytucji, które chroniłyby, zabezpieczały, zgodę tych osób /obywateli/, których normy moralne, czy politycz...

Kontraktualizm - warunki zakładania umowy społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lesław Grenda
 • Etyka i kultura życia publicznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

Kontraktualizm warunki zakładania umowy społecznej   Hobbes -- wszyscy są równi; są różnice, ale nie tak znaczne, aby nie można ich zniwelować poprzez pakt słabszych   3 przyczyny waśni: rywalizacja nieufność żądza sławy Locke -- liberalizm rozporządzanie swoimi majątkami i osobami

Punkt rosy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

punkt rosy - Temperatura punktu rosy lub Punkt rosy - jest to temperatura, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny ga...

Akumulacja rzeczna - Tarasy rzeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2030

AKUMULACJA RZECZNA Aluwia, nanosy rzeczne, okruchy skalne (żwiry, piaski i muły) transportowane i osadzane przez rzekę w dolinie rzecznej. Aluwia gromadzą się najintensywniej w miejscach, gdzie następuje zmniejszenie zdolności transportowych...

Czynniki zewnętrzne - wietrzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WIETRZENIE Wietrzenie - to proces niszczący, wywołany przez działanie powietrza atmosferycznego, słońca i wody prowadzący do rozpadu i rozkładu skał na powierzchni Ziemi. rozpad - jest powodowany przez czynniki fizyczne (mechaniczne) rozkład - jest powodowany przez czynniki chem...

Działalność geologiczna wiatrów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA WIATRÓW Wiatr w zależności od prędkości jest w stanie unosić cząsteczki mineralne. Prędkość wiatru mierzy się w skali Beauforta. CAŁA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU TO DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA. Siła wiatru wg skali Beauforta. Siła wiatru m/s km/h Mm/h Nazwa Wpływ wiatru na ląd niższe...

Ewolucja wszechświata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

I . EWOLUCJA WSZECHŚWIATA: Teorie powstania: * Wielkiego Wybuchu (ang. Big Bang)- 15 mld lat temu nastąpił wielki wybuch w wyniku którego nastąpiło rozszerzenie się materii (które trwa do dzisiaj), powstały galaktyki, ukł. planetarne * ek...

Geologiczna działalność lodowców

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

GEOLOGICZNA DZIAŁALNOŚĆ LODOWCÓW Geologiczna działalność lodowców ma bardzo duże znaczenie w kształtowaniu powierzchni Ziemi. Działalność ta jest związana z wysokimi górami i obszarami podbiegunowymi. Lodowce i wieczne śniegi pokrywają 10,5% powierzchni lądów na globie ziemskim (16mln km 2 ). Tylko...

Geologiczna działalność morza - Erozja morska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1778

GEOLOGICZNA DZIAŁALNOŚĆ MORZA Działalność morza obejmuje: - erozję morską - działalność akumulacyjną morza Erozja morska: falowanie (falowanie wiatrowe) przypływy i odpływy morza (ruch wywołany przyciąganiem Księżyca i Słońca) prądy oceanicz...

Metamorfizm - przeobrażenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

METAMORFIZM - PRZEOBRAŻENIE Skały już powstałe mogą znaleźć się w warunkach wyższej temperatury i wyższego ciśnienia (od tych, w których powstała). Minerał jest trwały w warunkach, w jakich powstał. Te inne warunki wywołują szereg innych zmian...