Kontraktualizm - warunki zakładania umowy społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontraktualizm - warunki zakładania umowy społecznej - strona 1 Kontraktualizm - warunki zakładania umowy społecznej - strona 2

Fragment notatki:

Kontraktualizm warunki zakładania umowy społecznej
 
Hobbes -- wszyscy są równi; są różnice, ale nie tak znaczne, aby nie można ich zniwelować poprzez pakt słabszych
 
3 przyczyny waśni:
rywalizacja
nieufność
żądza sławy
Locke -- liberalizm
rozporządzanie swoimi majątkami i osobami
stan natury - ludzie znajdują się bez zwierzchnika posiadającego autorytet
Warunki zawiązania umowy społecznej
na jakie zasady, na jaką siłę, w oparciu o jakie priorytety ludzie mogli by się zgodzić?
charakterystyka stanu natury miała na celu wskazanie, czy przesłanki miały charkter moralny czy pozamoralny
najczęściej na gruncie klasycznych koncepcji odwoływano się do tzw praw natury - ogólnych reguł rozumowych dostępnych każdemu człowiekowi = istocie rozumnej, tym samym: wieczne i niezmienne.
ważne by rozróżnić prawo naturalne od praw natury (u Hobbesa 19)
 
uprawnienie przyrodzone (ius naturale wg Hobbesa) - wolność każdego do używania swej własnej mocy wedle swojej własnej woli żeby cośtam cośtam
 
u Locka - celem umowy społecznej jest zgaszenie, rozwiązanie konfliktów.
(…)
u Hobbesa władca rozlicza się przed Bogiem
Locke: Koncepcje kontraktualistyczne - c. d.:
Warunki możliwości zawiązania umowy społecznej i co z niej wynika - na podstawie Hobbesa, Locke'a i Rousseau?
Lewiatan, rozdz. 13 (pkt. 6, 7, 8), rozdz. 14, pkt. 2 i 3 (określenie wolności naturalnej i uprawnienia): nawet jeśli istnieją rożnice między ludźmi, to również istnieją sposoby, aby je zniwelować. W stanie natury wszyscy są sobie równi - stąd koniecznie powstają konflikty. Życie wspólnotowe przynosi raczej cierpienie jednostkom, niż przyjemność. W naturze człowieka istnieją trzy zarzewia konfliktu: a) rywalizacja, b) potrzeba uznania, c) żądza posiadania dóbr. Wojną w stanie naturalnym nazywa się albo pewne akty, albo stan przygotowania do tejże (stan wojny - stan niepewności co do tego, co może daną jednostkę spotkać). Hobbes odwołuje się do definicji sprawiedliwości z Instytucji. Wedle Rousseu człowiek w stanie natury nie może być istotą społeczną - nie może zatem walczyć o uznanie siebie przez inne jednostki (tak, jak to widzi Hobbes - jest to potencjalne źródło permanentnej wojny). Locke, Drugi traktat o rządzie - do przeczytania:
pkt. 19 - stan natury i stan zupełnej wolności; rozdział IV, pkt. 22 i 23 - czym jest wolność naturalna?, Hayek - przejście z pozycji liberalnych na konserwatywne, katachreza, Jaki są warunki zawiązania umowy społecznej wedle Locke'a? - paragraf 123. Jaki jest cel zawiązania państwa? - zachowanie własności (m. in. samym sobą). Wolność u niego jest rozumiana jako konsekwencja posiadania i dysponowania własności. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz