Koncepcje kontraktualistyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje kontraktualistyczne - strona 1 Koncepcje kontraktualistyczne - strona 2 Koncepcje kontraktualistyczne - strona 3

Fragment notatki:

Koncepcje kontraktualistyczne : Najważniejszym celem koncepcji kontraktualistycznych było poszukiwanie źródła legitymizacji takich reguł powszechnego ładu społecznego i ufundowanych na nich instytucji, które chroniłyby, zabezpieczały, zgodę tych osób /obywateli/, których normy moralne, czy polityczne instytucje, miałyby dotyczyć jako z tejże zgody wyrosły.
/mamy zgodę, która uzasadnia - celem instytucji jest aby było okej/;
Zasadnicza różnica między koncepcjami klasycznymi a współczesnymi leży w pytaniach jakie odpowiadały - zakresowej zgody i jej obowiązywania.
Wprzódy bowiem pytano o:
a) o to jakie w ogóle jest pochodzenie władzy państwowej;
b) dlaczego, na jakiej podstawie, ludzie winni są posłuszeństwa owej władzy;
c) do jakiego stopnia ograniczenie władzy państwowej jest prawomocne.
Współczesne koncepcje kontraktualistyczne są zainteresowane artykulacją wzajemnego powiązania między moralnością a wzajemną akceptowalnością norm - czy reguł postępowania, na których jako istoty racjonalne skłonni jesteśmy się zgodzić. Kierując się tylko pozamoralnymi racjami.
/Pozamoralne racje: aby nie przyjmować pewnej etycznej wizji świata /szczególnych wartości/ tylko zastanawiać się na jakie normy i reguły jesteśmy w stanie zgodzić się wszyscy, np. zasada wzajemności - jesteśmy tak długo w stanie kooperować dopóki wszyscy będą postępować tak samo → przyjmować różne wizje świata/;
Współczesne ujęcia:
a) w grę wchodzi kwestia różnorodności osób, które ową zgodę miałyby wyrazić;
b) różnorodności osób, których owa zgoda miałaby dotyczyć;
c) różnorodności osób, do których określone argumenty za i przeciw pewnej postaci zgody miałyby być adresowane.
Andrzej Szahaj: pewnych koncepcji dobra nie przyjmować jako obowiązujących, ale wskazać to co można przyjąć aby wszyscy je przyjęli.
Schemat teoretyczny koncepcji kontraktualistycznych:
Do koncepcji kontraktualistycznych, jak podkreśla Joan Hampton, znamienne są dwa momenty myślowe: deskryptywny, w którym odpowiadamy sobie na pytanie kim są i jacy są Ci, którzy rozmaite obligacje moralno prawne mają dotyczyć? /jacy są Ci ludzie?/; preskryptywny, zalecający, czy wręcz nakazujący, odpowiednie normy tudzież reguły postępowania w zależności od tego jaką odpowiedź uzyskamy na gruncie momentu deskryptywnego
Schemat trójelementowy:
Mamy do czynienia ze stanem prespołecznym lub prepolitycznym. Funkcje: znajduje się tutaj moment deskryptywny koncepcji: stanowi odpowiedź na pytanie: J acy są z natury ludzi ? Pisano tutaj o stanie natury, przyrodzonym stanie natury - miały zawsze charakter

(…)

… stan natury powiada, że mamy do czynienia z ludźmi za zasłoną wiedzy → nic oni nie wiedzą ani o relacjach natury ani o sobie samych. Założenie Rawlsa: - są rozumni: potrafią kooperować ze sobą; - są racjonalni: gdy dysponują pewną ideę dobra/. → Hobbes: ludzie w stanie natury są sobie równi pod względem swoich władz umysłowych i władz fizycznych /różnice fizyczne to pierdółka → ludzie mogą się łączyć…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz