Koncepcja kontraktualistyczna - schematy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja kontraktualistyczna - schematy  - strona 1 Koncepcja kontraktualistyczna - schematy  - strona 2 Koncepcja kontraktualistyczna - schematy  - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje pełnione przez poszczególne 3 elementy schematu koncepcji kontraktualistycznych w ogóle: AD 1) Stan deskryptywny, ma udzielić odpowiedzi na pytania jacy są z natury ludzie, mający żyć ze sobą w formie zorganizowanej - państwie → STAN HIPOTETYCZNY!!!
Jako stan natury trzeba rozumieć taką zbiorowość ludzi, która nie jest jeszcze uwikłana w mechanizm życia państwowego.
Ludzie rozważni są jako z natury równi, podobni do siebie, czyli nie różniący się w istotny sposób.
Ludzie mogą być źródłem i adresatem uzgodnień.
Charakterystyka poszczególnego człowieka.
Z dwóch kroków - z tego jaki jest człowiek i jakie są tego konsekwencje - należy określić typy preferencji jakimi ludzie - gdy ujmuje się ich takimi jakimi są - na ogół się kierują → te, które władza musi brać pod uwagę. AD 2) Na jakie zasady wspólnego życia ludzie - o ile są racjonalni - mogliby się zdecydować wspólnie.
Charakterystyka stanu natury miała na celu wskazanie czy przesłanki reguł, na które ludzie, wspólnie mogliby się zgodzić, mają charakter moralny czy pozamoralny.
Ta kwestia przesądza o charakterze podstawy normatywnej, która ma legitymizować odpowiednie prawo państwowe i władzę powstałą w oparciu o to prawo.
Najczęściej odwoływano się do praw natury, które były rozumiane jako reguły rozumowe, ogólne reguły, które są dostępne każdemu człowiekowi jako istocie rozumnej i dlatego są wieczne i niezmienne.
Hobbes „Lewiatan” → Prawem natury jest przepis lub reguła ogólna, którą rozum znajduje. Locke → W stanie natury ma rządzić obowiązujące prawo natury. Rozum ma uczyć tego prawa.
Rawls → u niego rozum publiczny jest jeden.
Habermas → rozum publiczny jest jeden - komunikacyjny.
W przypadku umowy Rousseau, warunkiem powołania stanu społecznego są nie tyle prawa natury, ile wola powszechna. Nakierowuje nas na dobro wspólne (konotacje normatywne).
Rousseau spogląda na problematykę polityczną i moralną z normatywnego punktu widzenia. Już przesłanki u Rousseau są normatywne, bo jest republikaninem. Mniej go interesują prawdopodobne przebiegi faktów, które ukształtowały człowieka takim jakim jest, a bardziej jakie fakty należy spowodować, by człowiek stał się taki, jaki być powinien, by sprostać swojemu moralnemu powołaniu.
U Rousseau, przejście od stanu przedpaństwowego do państwowego ma charakter moralny. Podobnie jest u Kanta, u którego tylko pactum unionis zawiera w sobie swój cel. Jest jedyną, możliwą z umów, która jest celem samym w sobie, bo dzięki niej powstaje stan obywatelski.
W stanie natury wszyscy są ze sobą w stanie wojny.
Hobbes → ludzie w stanie natury są:
1) Amoralni - Dopiero gdy powstaje umowa społeczna można mówić o kategoriach moralnych, np. sprawiedliwość (Amoralność - ludzie nie są ani dobrzy ani źli).


(…)

… władzy, która by ową zgodę podtrzymywała. Dzięki temu obywatele zyskują wolność polityczną.
Rawls → Wychodzi w swych rozważaniach od sprawiedliwości jako bezstronności od pojęcia wolności. „Wszelkie pierwotne dobra społeczne, szanse, dochód, bogactwo oraz to co stanowi podstawy poczucia władzy? Wartości mają być rozdzielane równo, chyba że nierówna dystrybucja jest z korzyścią dla najmniej…
…, trzeba być moralnym. Być wolnym = być prawodawczym. Nie będę słuchać nikogo innego. Demokracja bezpośrednia - trzeba zawierać głos we wszystkich sprawach, należy brać czynny udział w życiu publicznym. Nikomu nie można odebrać prawodawstwa, dlatego moralność jest sferą publiczną.
Jak zachować autonomię moralną i suwerenność państwa? Suwerenność jest zawsze ograniczona przez autonomie moralną . Suwerenność…

Ujęcie ekonomiczne
Może się rozwinąć dopiero w warunkach jednorodnego, publiczno-cywilnego ładu prawnego. W takim państwie jednostka ludzka pozostaje członkiem dwóch społeczeństw:
Rodzinnej
Obywatelskiej
Każda z tych sfer rządzi się własną zasadą etyczną, która odpowiada interesom, celom, wzajemnym więzią między ich uczestnikami.
Jako członkowie rodziny kierujemy się PARTYKULARNYM ALTRUIZMEM moralnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz