Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 259

Osady akumulacji ekologicznej - warstwowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

OSADY AKUMULACJI EOLICZNEJ WYKAZUJĄ WYRAŹNE WARSTWOWANIE !!! Na obszarach suchych, deflacja, czyli wywiewanie materiału powoduje tworzenie się pustyń kamiennych , zwanych hamadą (znaczna część Sahary i Tybetu, część Gór Skalistych) lub żwirowych , ...

Procesy magmowe (plutoniczne)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1442

PROCESY MAGMOWE (PLUTONICZNE) Procesy, w których przemieszcza się magma w skorupie ziemskiej i, w których tworzą się skały głębinowe nazywamy plutonizmem . Magma - gorący stop krzemianowy, zawiera dużo składników lotnych (para wodna, chlor, dwutlenek węgla). Z magmy pod dużym ciśnieniem powstają sk...

Pytania i odpowiedzi na egzamin - Procesy geologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

1. Wymień zewnętrzne procesy geologiczne. erozja wietrzenie powierzchniowe ruchy masowe sedymentacja denudacja 2.Podaj charakterystykę mezosfery. Sięga 2885 km wgłąb ziemi i zbudowana jest w górnych partiach z chromu, a w dolnych z niklu...

Stan termiczny ziemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

STAN TERMICZNY ZIEMI Istnieją dwa źródła ciepła docierające do powierzchni Ziemi: - promieniowanie słoneczne - ciepło docierające z głębi skorupy ziemskiej Skorupa ziemska jest bardzo złym przewodnikiem ciepła. W ciągu 4 500 000...

Tektonika płyty litosfery

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1113

TEKTONIKA PŁYT LITOSFERY Litosfera dzieli się na płyty (segmenty), które oddzielone są wyraźnie zarysowanymi granicami. Podział ten nie jest jednak zgodny z podziałem kontynentów. Płyty litosfery są w bezustannym ruchu. Alfred Wegener - niemiecki geomorfolog, przed wybuchem I wojny światowej opraco...

Geologia - wiadomości wstępne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 889

W IADOMOŚCI WSTĘPNE Geologia - zajmuje się budową i historią Ziemi, a zwłaszcza skorupą ziemską. Jako nauka wyodrębniła się w połowie XVIII wieku. Zasada aktualizmu (sformułowana przez Karola Lyell'a i Jamesa Huttora): Wszystkie procesy geologiczne, prawa fizyczne i chemiczne w odległym czasie od...

Wulkanizm - budowa i rodzaje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

WULKANIZM Magma wydobywająca się na powierzchnię Ziemi to lawa . Natomiast produkty magmy rozdrobnione siłą wybuchu nazywamy materiałem piroklastycznym . Materiały te tworzą stożki (wulkany) . Wokół miejsca wylewania się lawy powstają pokrywy wulkaniczne. Budowa wulkanu: - kanał - wydobywa się prze...

Litosfera - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092

Litosfera: inaczej sklerosfera, zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego. Miąższość litosfery wynosi ok. 70-80 km, a jej temperatura dochodzi do 700°C. Generalnie występują dwa rodzaje skorupy ziemskiej. Litosfera w częściach globu zajętych prz...

Plamy gorąca i typy skał

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

PLAMY GORĄCA- Miejsca te pojawiają się tam, gdzie wielkie ilości magmy tryskają poprzez płytę. Rozgrzana magma przedziera się przez skorupę i zastyga tworząc wulkan. Plamy gorąca tkwią sobie w płaszczu i pozostają w bezruchu od miliardów lat, natomiast płyta znajdująca się pod nimi przesuwa się osp...

Ery - podział i opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1351

PREKAMBR P R E K A M B R EON ERA PROTEROZOIK Neoprotezoik Mezoproterozoik Paleoproterozoik ARCHAIK Neoarchaik Mezoarchaik Paleoarchaik Eoarchaik *pierwsza skorupa ziemska- cienka, zaledwie parę kilometrów, stale ulegała przetapianiu, była niestabilna *okres obejmujący 85% całych...