Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 23

Rozliczenie imprezy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1477

Rozliczenie imprezy Standardowe dokumenty przedstawione w czasie rozliczenia: Voucher Sprawozdanie i notatki służbowe Uaktualniona lista uczestników Rozliczenie pobranej gotówki Rachunek za pracę pilota i diety Oświadczenie podatkowe Umowa o świadczenie usług turystycznych Forma pisemna Naz...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 266
Wyświetleń: 770

Wykład 3 08.12.2011r Minimalna suma gwarancji Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 16.12.2010r (Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1584) Działalność gospodarcza organizatorów i pośredników turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze org. turystyki i pośredników turystyki . Rejestr zawiera 4 działy:...

Zagraniczna turystyka wyjazdowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1295

Punkty składowe imprezy, w których pilot musi się szczególnie wykazać wg zespołu pod redakcją G. Gołembskiego (2007): ZAGRANICZNA TURYSTYKA WYJAZDOWA I Obsługa imprez autokarowych- najczęstszy rodzaj imprez turystycznych obsługiwanych przez pilota. Czynności pilota Przygotowanie do obsługi konkre...

Zagraniczna turystyka przyjazdowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1001

Zagraniczna turystyka przyjazdowa Część czynna taka sama Najczęściej turyści zagraniczni przyjeżdżają w formie przyjazdów zorganizowanych Podstawowe czynności pilota w tym przypadku Sprawna realizacja programu wycieczki i reprezentowanie biura- umiejętności organizacyjne, wszelkie kontakty z prz...

Pilotaż w krajach odmiennych kulturowo i arbitraż a medytacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 287
Wyświetleń: 840

Cechy osobowości pilota Teoria 5 czynników (five- factor model) Neurotyczność- wymiar określający stopień emocjonalnego przystosowania( na ile jesteśmy stabilni emocjonalnie) Ekstrawers...

Wydolność fizyczna i hipokineza - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

Wydolność fizyczna - wydolność fizyczna oznacza zdolność do wykonywania ciężkich lub długotrwałych wysiłków fizycznych bez szybko narastającego zmęczenia. Rzeczywistą miarą wydolności fizycznej jest czas wykonywania wysiłków o określone...

Choroby cywilizacyjne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

Choroby cywilizacyjne (brak kawałku) Bilans energetyczny- różnica ilości energii uzyskiwanej przez organizm w postaci przyswajalnych składników energii pokarmu a ilość energii i wydatkowanej przez ustrój w określonym czasie PODSTAWO...

Długotrwały wysiłek fizyczny - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1225

DŁUGOTRWAŁY WYSIŁEK FIZYCZNY ZMĘCZENIE Wyczerpanie nadnerczy Zmiany regulujące funkcjonowanie ustroju Wilgotność skóry pocenie się Wzrost temperatury ciała Wzrost wentylacji płuc (duszności) Wzrost częstości skurczów serca Odwodnienie i zm...

Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1351

Fizjologia (gr. physis = natura) - nauka o czynnościach organizmów żywych. Zakres fizjologii obejmuje badania czynności organizmów jako całości a także poszczególnych narządów, tkanek i komórek. Fizjologia komórki (cytofizjologia) - bada czynności, funkcje życiowe komórki jako podstawowej jednostki...

Homeostaza, stres, adaptacja - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leszek Czapla
 • Fizjologia człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3213

Wyróżnia się kilka typów homeostazy systemów żywych: Homeostaza fizjologiczna - regulacja fizjologiczna poszczególnych organizmów. Homeostaza komórkowa - określa możliwość komórek do zachowania normalnej struktury wobec oddziaływań czynników zewnętrznych. Homeoreza - regulacja procesów