Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 22

Teorie zabaw - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2121

Cywi_ska. Notatka składa się z 2 stron. Teorie zabaw Zabawa była traktowana jako zjawisko fizjologiczne i biologiczne. TEORIA nadmiaru energii (F. Schiller - zapoczątkował tę teorię Spencer) - uważają oni, że zabawa jest pospolitym zjawiskiem w życiu zwierząt i ludzi, ale zwierzęta wyżej zorgani...

Rola i funkcje układu nerwowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2807

ROLA I FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO W STEROWANIU PROCESAMI ROZWOJOWYMI Układ nerwowy pełni 3 podstawowe funkcje - czynności ośrodkowego układu nerwowego u człowieka są ściśle związane z 3 podstawowymi procesami: 1) odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu; 2) reagowan...

Rozwój kryminologii feministycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

W latach 70. XX wieku pojawiła się pierwsza krytyka. Słabość tradycyjnego tłumaczenia: Przypisuje określone (niezmienne, ponadczasowe) cechy mężczyznom i określone (niezmienne, ponadczasowe) cechy kobietom; „Natura” mężczyzn oraz „natura: kobiet determinuje odmienne zachowania dewiacyjne kobiet ...

Diagnostyka psychopedagogiczna - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Agnieszka Barczykowska
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3003

Diagnoza - podstawowe pojęcia Diagnoza - z j. greckiego oznaczała rozróżnienie, osądzenie. Pierwotnie odnoszono ją do do ustalenia patologicznego stanu organizmu, a z czasem stanu zdrowia osoby (model medyczny). Dziś diagnoza w naukach społecznych bierze pod uwagę nie tylko człowieka, ale i jego ś...

Pedagog w szkole

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Agnieszka Barczykowska
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1526

Pedagog w szkole Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. : §15 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; Określen...

Poezja Polska po 1968 roku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1393

POEZJA POLSKA PO 1968 ROKU Pokolenie '86 (tzw. pokolenie Nowej Fali) związane było z tym, co działo się w Polsce (Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, E. Lipska i inni, także Adam Michnik). Są to ludzie, którzy urodzili się po wojnie. Znają z autopsji dojście do władzy Gomułki, „odwilż”, paździer...

Poeci nowej fali - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Barbara Warkocka-Szołtysek
 • Najnowsza literatura polska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

POECI NOWEJ FALI: Zbigniew Herbert (ur. 29 października 1924 we Lwowie, zm. 28 lipca 1998 w Warszawie), który na początku polemizował z Nową Falą, Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 w...

Organizatorzy turystyki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1890

Wykład 1 24.11.2011r Tematyka wykładów: I Organizatorzy turystyki II Forma zawierania umów III Uwarunkowania prawne, przepisy, ubezpieczenia IV Fazy organizacji imprez turystycznych V Programowanie imprez VI Dokumentacja imprezy VII Funkcje pilota i przewodnika VIII Etapy pracy pilota i pr...

Przewodnik i pilot - zadania, prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1225

Rodzaje uprawnień przewodników turystycznych : Przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich Przewodnicy miejsc dla poszczególnych miast Przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych Międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy , których uprawnienia nie są o...

Fazy organizacji imprez turystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Borkowski
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4417

Wykład 2 1.12.2011r Fazy organizacji imprez turystycznych Wg Pużańskiego (1987) Przygotowanie akwizycji (sprzedaży) Akwizycja Przygotowanie imprez do realizacji Realizacja imprezy Rozliczenie Wg Turkiewicza (1997) Przygotowanie imprezy ...