Przewodnik i pilot - zadania, prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przewodnik i pilot - zadania, prawa - strona 1 Przewodnik i pilot - zadania, prawa - strona 2 Przewodnik i pilot - zadania, prawa - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje uprawnień przewodników turystycznych : Przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich Przewodnicy miejsc dla poszczególnych miast Przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych Międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy , których uprawnienia nie są ograniczone terytoriami.
Przewodnicy górscy:
Beskidzcy
Tatrzańscy
Sudeccy
KLASY PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH: III, II, I Przewodnik górski klasy III jest uprawniony do prowadzenia pieszych wycieczek górskich w warunkach letnich szlakami oznakowanymi, pieszych wycieczek. W warunkach zimowych szlakami określonymi w programach szkolenia, a także wycieczek autokarowych. Przewodnik górski klasy II ubiega się o nią przewodnik klasy III; musi posiadać co najmniej 2-letni staż przewodnika górskiego klasy III; prowadzić wycieczki co najmniej przez 30 dni, a przewodnik tatrzański-90; wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego na klasę II na tym obszarze; pieszych wycieczek górskich wszystkimi szlakami oznakowanymi w warunkach letnich i zimowych; wycieczek autokarowych; pieszych wycieczek górskich, etc Przewodnik górski klasy I - ubiega się o nią przewodnik klasy II; musi posiadać co najmniej 3-letni staż przewodnika górskiego klasy II; prowadzić w klasie II wycieczki w warunkach letnich i zimowych co najmniej 50 dni, przewodnik tatrzański-90; wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu przedmiotów określonych w programie szkolenia uzupełniającego o klasę I na tym obszarze; wycieczek górskich wszystkimi szlakami oznakowanymi w warunkach letnich i zimowych; wycieczek autobusowych.
Posiadanie uprawnień przewodnika miejskiego jest wymagane w przypadku wykonywania zadań przewodnika turystycznego w następujących miastach:
Gdańsk, Gdynia, Sopot (łącznie)
Katowice oraz inne miasta konurbacji Górnośląskiej: Będzin, Bytom, ChoRzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze (łącznie)
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Szczecin
Toruń
Warszawa
Uprawnienia przewodników miejskich obejmują także oprowadzanie po obiektach i obszarach znajdujących się w strefie podmiejskiej, jeżeli te obiekty i obszary są zw. z historią, kultura lub gospodarką miasta oraz objęte są programem szkolenia przewodników miejskich.
Uprawnienia międzynarodowych przewodników wysokogórskich obejmują prowadzenie i szkolenie turystów podczas wyjść wspinaczkowych i alpinistycznych oraz zjazdów narciarskich i snowboardowych w szczególności poza zorganizowanymi terenami turystycznymi i narciarskimi, a także podczas pokonywania stromych koryt rwących potoków górskich i wodospadów przy użyciu technik alpinistycznych bez sprzętu pływającego.


(…)

… na działaniu lub zaniechaniu działania
↓ ↓
karna
służbowa
cywilna
Odpowiedzialność cywilna- odpowiedzialność majątkowa za spowodowanie szkody poprzez niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie powierzonych mu w umowie zadań lub poprzez dopuszczenie się czynu niedozwolonego przez prawo:
deliktowa- czyn niedozwolony
kontraktowa- niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
Odpowiedzialność karna- w przypadku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz