Organizacja i prowadzenie wycieczek

note /search

Organizatorzy turystyki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2352

Wykład 1 24.11.2011r Tematyka wykładów: I Organizatorzy turystyki II Forma zawierania umów III Uwarunkowania prawne, przepisy, ubezpieczenia IV Fazy organizacji imprez turystycznych V Programowanie imprez VI Dokumentacja imprezy VII Funkcje pilota i przewodnika VIII Etapy pracy pilota i pr...

Przewodnik i pilot - zadania, prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1470

Rodzaje uprawnień przewodników turystycznych : Przewodnicy górscy dla określonych obszarów górskich Przewodnicy miejsc dla poszczególnych miast Przewodnicy terenowi dla poszczególnych województw, regionów oraz tras turystycznych Międzynarodowi przewodnicy wysokogórscy , których uprawnienia nie są o...

Fazy organizacji imprez turystycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 5369

Wykład 2 1.12.2011r Fazy organizacji imprez turystycznych Wg Pużańskiego (1987) Przygotowanie akwizycji (sprzedaży) Akwizycja Przygotowanie imprez do realizacji Realizacja imprezy Rozliczenie Wg Turkiewicza (1997) Przygotowanie imprezy ...

Rozliczenie imprezy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1855

Rozliczenie imprezy Standardowe dokumenty przedstawione w czasie rozliczenia: Voucher Sprawozdanie i notatki służbowe Uaktualniona lista uczestników Rozliczenie pobranej gotówki Rachunek za pracę pilota i diety Oświadczenie podatkowe Umowa o świadczenie usług turystycznych Forma pisemna Naz...

Wycieczka jako działalność gospodarcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 322
Wyświetleń: 840

Wykład 3 08.12.2011r Minimalna suma gwarancji Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 16.12.2010r (Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1584) Działalność gospodarcza organizatorów i pośredników turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze org. turystyki i pośredników turystyki . Rejestr zawiera 4 działy:...

Zagraniczna turystyka wyjazdowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1498

Punkty składowe imprezy, w których pilot musi się szczególnie wykazać wg zespołu pod redakcją G. Gołembskiego (2007): ZAGRANICZNA TURYSTYKA WYJAZDOWA I Obsługa imprez autokarowych- najczęstszy rodzaj imprez turystycznych obsługiwanych przez pilota. Czynności pilota Przygotowanie do obsługi konkre...

Zagraniczna turystyka przyjazdowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1092

Zagraniczna turystyka przyjazdowa Część czynna taka sama Najczęściej turyści zagraniczni przyjeżdżają w formie przyjazdów zorganizowanych Podstawowe czynności pilota w tym przypadku Sprawna realizacja programu wycieczki i reprezentowanie biura- umiejętności organizacyjne, wszelkie kontakty z prz...