Pilotaż w krajach odmiennych kulturowo i arbitraż a medytacja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pilotaż w krajach odmiennych kulturowo i arbitraż a medytacja - strona 1 Pilotaż w krajach odmiennych kulturowo i arbitraż a medytacja - strona 2 Pilotaż w krajach odmiennych kulturowo i arbitraż a medytacja - strona 3

Fragment notatki:

Cechy osobowości pilota
Teoria 5 czynników (five- factor model)
Neurotyczność- wymiar określający stopień emocjonalnego przystosowania( na ile jesteśmy stabilni emocjonalnie)
Ekstrawersja- wymiar psychologiczny określający ilość i jakość społecznych kontaktów oraz zdolność odczuwania pozytywnych emocji
Otwartość na doświadczenia- ciekawość świata
Ugodowość- średni poziom(sympatyczny, ale stanowczy i konsekwentny, nie może być uległy)
Sumienność- wymiar charakterystyczny znający stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji do działania
Empatia- zdolność współodczuwania uczuć innych ludzi
Asertywność- umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontaktach z otoczeniem(uległość a agresja)
Hierarchia potrzeb człowieka Potrzeba (wg psychologów)- stan braku czegoś, co w związku z strukturą osobnika oraz jego miejscem w społeczeństwie jest niezbędne do utrzymania go przy życiu, umożliwia mu rozwój, zachowanie gatunku.
Hierarchia potrzeb wg Maslova
Zasady aktywnego słuchania:
Parafrazowanie- ujmowanie w inne słowa tego, co ktoś powiedział w celu upewnienia się, ze dobrze rozumiemy to co ktoś inny mówi
Odzwierciedlanie- informowanie rozmówcy jakie są naszym zdaniem jego odczucia
Skupienie się na najważniejszym- zadając konkretne pytania staramy się dociec co dla danej osoby jest największym problemem, jaka jest przyczyna konfliktu
Bariery komunikacyjne
Osądzanie- narzucanie własnych norm
Decydowanie za innych- rozkazywanie
Uciekanie od cudzych problemów
Nieumiejętny sposób formułowania przekazu
Nietrafna percepcja sytuacji społecznych
Umiejętność rozwiązywania konfliktów
Konflikt interpersonalny
Między stronami konfliktu występuje duża różnica zdań
Uczestnicy konfliktu ujawniają silne emocje
Konflikt umożliwia realizację podstawowych potrzeb człowieka
ARBITRAŻ A MEDIACJA
Style rozwiązywania konfliktu
Współpraca(kooperacja, by zrealizować swoje cele i partnera)
Rywalizacja(bez ustępstw dla partnera)
Akomodacja(dostosowanie się do partnera kosztem własnych potrzeb)
Unikani(niezauważanie konfliktu)
Kompromis(tymczasowe ustępstwo obu stron) Stres Stres psychologiczny- reakcja organizmu na tzw. sytuację stresową, czyli na działanie takich czynników, które wywołują nadmierne obciążenie systemu samoregulacji psychologicznej i wzbudzają stan napięcia emocjonalnego
Źródło stresu:
Zakłócenia- przeszkoda uniemożliwiająca realizację celu
Zagrożenia- utrata zdrowia lub życia
Sytuacja deprywacji- niezaspokojenie własnych potrzeb, rozłąka


(…)

… polską placówkę dyplomatyczno- konsularną
Katastrofa środka transportu
Poszkodowanymi zajmują się z urzędu miejscowe władze i służba zdrowia
Jeżeli pilot zachował zdolność działania musi udzielić pierwszej pomocy rannym
Powiadomić biuro podróży- podejmuje decyzje co do dalszego przebiegu wycieczki
Zawiadomić polską placówkę dyplomatyczno- konsularną
Spisać nazwiska świadków
Choroba pilota
Zwrócić…
…. w sprawie przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia.
CITES Konwencja Waszyngtońska o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem
Cel Konwencji
Kontrola i ograniczanie międzynarodowego handlu zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem
Obowiązek meldunkowy (przed upływem 24h lub bez przy pobycie do 30dni)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz