Rozliczenie imprezy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozliczenie imprezy - wykład - strona 1 Rozliczenie imprezy - wykład - strona 2 Rozliczenie imprezy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rozliczenie imprezy Standardowe dokumenty przedstawione w czasie rozliczenia:
Voucher
Sprawozdanie i notatki służbowe
Uaktualniona lista uczestników
Rozliczenie pobranej gotówki
Rachunek za pracę pilota i diety
Oświadczenie podatkowe
Umowa o świadczenie usług turystycznych Forma pisemna
Nazwa organizatora imprezy turystycznej i numer wpisu do rejestru
Czas trwania imprezy turystycznej
Program imprezy obejmujący rodzaj, jakość, terminy oferowanych usług(wyjazd/powrót, środek transportu, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe usługi w cenie wycieczki)
Cena imprezy turystycznej
Sposób zapłaty
Ubezpieczenie
Sposób zgłaszania reklamacji
Konsekwencje prawne wynikające z umowy
Odpowiedzialność biur podróży Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej z klientem
- z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to spowodowane:
a) działaniem lub zaniechaniem klienta
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich
c) siłą wyższą
Siła wyższa, każde zdarzenie zewnętrzne występujące z takim natężeniem, że jego skutkom powodującym szkodę nie da się zapobiec żadnymi zwyczajnie używanymi środkami(nie można go przewidzieć ani zapobiec).
Organizacja imprezy turystycznej może ograniczyć swoją odpowiedzialność w trakcie trwania imprezy do dwukrotności ceny imprezy względem każdego klienta(dot. tylko szkód na mieniu, nie na osobie).
Świadczenia zastępcze/obniżenie ceny imprezy/powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy.
Odpowiedzialność agenta/pośrednika turystycznego.
Szkoda, udowodnienie szkody, wysokość odszkodowania, rola ubezpieczyciela.
Wysokość szkody- stosunek świadczeń, które nie zostało zrealizowane do całości pozostałych świadczeń zrealizowanych w ramach wycieczki.
Odpowiedzialność biura za kontrahenta(roszczenia regresowe)- umowa o usługę turystyczną.
Odpowiedzialność hotelu dot. rzeczy wniesionych przez gościa hotelowego.
Za utratę lub uszkodzenie rzeczy gościa hotelowego:
Na zasadzie ryzyka, a nie winy, bez możliwości wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przez hotel
Odpowiedzialność hotelu względem gościa do 100-u krotności należności za nocleg (1dobę)
Max 50-krotna wysokość tej należności za każdą rzecz
Hotel odpowiada w pełni za:
Rzeczy przyjęte do przechowania lub odmowę przyjęcia do przechowania, pomimo obowiązku przyjęcia
Szkodę wynikłą z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby utrzymującej zarobkowo hotel lub osoby u niej zatrudnionej.
Wyłączenie odpowiedzialności hotelu- gdy szkoda powstała w skutek:


(…)

…, przyjemność
Sportowa, rekreacyjna, ekonomiczna
Towarzyskie, etniczne
Rodzinna
Związane z pracą
Służbowa, motywacyjna
Religijne
Religijna
Wyjazdy motywacyjne (incentive)
Turystyka motywacyjna(incentive travel)- podróże pracowników opłacane przez pracowników jako nagroda za wyróżniające się osiągnięcia w pracy i/lub jako zachęta na przyszłość.
Cechy turystyki motywacyjnej:
Specyficzne
Integracja
Ciekawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz