Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład - strona 1 Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład - strona 2 Rodzaje fizjologii i układ nerwowy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Fizjologia (gr. physis = natura) - nauka o czynnościach organizmów żywych. Zakres fizjologii obejmuje badania czynności organizmów jako całości a także poszczególnych narządów, tkanek i komórek. Fizjologia komórki (cytofizjologia) - bada czynności, funkcje życiowe komórki jako podstawowej jednostki budującej organizm człowieka jak i również jako podstawowej jednostki funkcjonującej w fizjologii człowieka. Fizjologia komórki wydzieliła się na część badającą wszelkie procesy chemiczne zachodzące w komórce jak i te zachodzące na poziomie molekularnym. Bada się również wszelkie interakcje między badanymi procesami. Fizjologie specjalistyczne - zajmujące się badaniem fizjologii poszczególnych organów. Dla przykładu fizjologia nerki czy fizjologia serca. Fizjologia układów - zajmuje się wszystkimi aspektami fizjologii układów biologicznych znajdujących się w organizmie człowieka, może to być fizjologia układu oddechowego, fizjologia układu sercowo naczyniowego. Fizjologia patologiczna - bada wpływ chorób na funkcje organów i układów w organizmie. Tutaj niezwykle ważne jest, aby zrozumieć na czym polega stan normalny i patologiczny fizjologii badanej struktury w organizmie. Patofizjologia, fizjopatologia, fizjologia patologiczna , nauka o zaburzeniach czynności organizmu w przebiegu chorób. Jest to drugi obok anatomii patologicznej (patamorfologii) dział patologi. Podział patologii na patologię i anatomie patologiczną jest stosowany między innymi ze względu na odrębne metody badawcze. Główną metodą badawczą w patofizjologii jest doświadczenie (eksperyment) na żywym organizmie. Dlatego też patofizjologię nazywa się często patologią doświadczalną. Eksperyment daje możliwość stworzenia dowolnych warunków w celu zbadania, jakim zaburzeniom ulegną czynności danego organizmu. Fizjologia pracy - dział fizjologii, nauka badająca czynniki kształtujące zdolność do pracy mięśniowej w różnych warunkach otoczenia, wpływ wysiłku fizycznego na funkcje różnych narządów oraz mechanizmy przystosowania tych funkcji do pracy mięśniowej. Badania wchodzące w zakres fizjologii pracy, służą rozwiązywaniu praktycznych zagadnień medycyny pracy, ergonomii, profilaktyki i rehabilitacji w chorobach wewnętrznych i chorobach narządu ruchu oraz medycyny sportowej. UKŁAD NERWOWY [jest najważniejszym układem]. - Ciężar około 1,5 kg - Dorosły człowiek posiada około 15 - 22 miliardów komórek nerwowych - neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym - Człowiek ma około 100 miliardów (10 11) neuronów, ogromnie zróżnicowanych - Oprócz neuronów, występują również komórki glejowe (makroglej: astrocyty, oligodendrocyty, mikroglej: fagocyty) - Ogólnie układ nerwowy dzielimy na dwie części: ośrodkową i obwodową * Ośrodkowy układ nerwowy to mózgowie i rdzeń kręgowy * Układ nerwowy obwodowy tworzą leżące poza wymienionymi strukturami skupiska komórek, zwane zwojami nerwowymi, oraz nerwy czaszkowe i rdzeniowe

(…)

… strukturami skupiska komórek, zwane zwojami nerwowymi, oraz nerwy czaszkowe i rdzeniowe * Autonomiczny układ nerwowy (współczulny i przywspółczulny) Neurocyty - neurony - podstawowe komórki budujące układ nerwowy. Neurony: - jednobiegunowe - dwubiegunowe - pseudojednobiegunowe - wielobiegunowe Bodziec - jest to każda zmiana zachodząca w środowisku zewnętrznym lub wewnętrznym ustroju, która wywołuje zmianę właściwości błony komórkowej lub metabolizmu wewnątrzkomórkowego. Można wyróżnić bodźce podprogowe, progowe, nadprogowe. Bodziec podprogowy - jest to bodziec zbyt słaby do wywołania pobudzenia komórki. Bodziec progowy - jest to najsłabszy bodziec zdolny do wywołania w danych warunkach określonej reakcji np. osiągnięcie wartości krytycznej potencjału błonowego wyzwalającego potencjał czynnościowy. Bodziec…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz