Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 151

System, system wychowania i ideologia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1351

System, system wychowania i ideologia . S ystem - jak podaje „Encyklopedia pedagogiczna” Pomykały, - to zintegrowany układ sprężonych ze sobą i współdziałających elementów, których funkcjonowanie ma zapewnić osiągnięcie zamierzonego celu, natomiast system wychowania to sprężony układ wszystkich i...

Wpływ sofistów na rozwój idei pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Wpływ sofistów na rozwój idei pedagogiki (paidei) O sofistach wiemy niewiele. Współczesnym, trudno też stwierdzić, czy pojęcie sophia odnosiło się do mądrości, czy do wiedzy. Nie wiadomo też, „czy sophos to ten, który dużo wie, kto dużo widział, kto dużo podróżował, kto ma kulturę encyklopedyczną...

Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1582

Temat: Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice społecznej Pedagogika społeczna ma swój udział w tworzeniu teorii dotyczących środowiska wychowawczego. Środowisko (Helena...

Diagnoza pedagogiczna - modele

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2338

Temat: Diagnoza pedagogiczna Diagnozowanie - proces ustalania diagnozy Diagnoza - w pedagogice społecznej oznacza rozpoznanie badanego stanu rzeczy, ocenę jego objawów i możliwości przemian. Prowadzi do planowej działalności pomocow...

Geneza i rozwój pedagogiki społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 735
Wyświetleń: 1848

Temat: Geneza i rozwój pedagogiki społecznej - tradycyjne i nowe zadania pedagogiki społecznej W. Thais - pedagogika społeczna składa się z człowieka, ze środowiska i z edukacji. Pedagogika społeczna jest przedmiotem podobnym do: so...

Metody pracy wychowawczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 910

Temat: Metody pracy wychowawczej Wyróżniamy metody pracy wychowawczej: I. Metoda indywidualnego przypadku - diagnoza przypadku M. Richmond Studium przypadku Diagnoza (jak jest?) Postgnoza (jak było wcześniej?) Badanie losów jednostki Opracowanie planu pomocy Praca z przypadkiem Prowadzenie ...

Podstawowe środowisko wychowawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1547

Temat: Podstawowe środowisko wychowawcze Pedagogika społeczna zajmuje się wspomaganiem tworzenia środowiska życia jednostki Czynniki wpływające na człowieka i jego wychowanie: a) czynniki egzogenne - środowisko społeczne (te czynniki sprzyjają tworzeniu) b) czynniki endogenne - somatyczne (orga...

Zasady pedagoga badającego środowisko

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Segiet
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

Zasady, które powinien stosować pedagog badający środowisko wychowawcze: Zasada wspólnoty warunków i doświadczeń Zasada jedności rozwoju człowieka i środowiska Zasada głosząca, że ważna jest wiedza o istotności wczesnych doświadczeń życiowych jednostki Zasada traktowania środowiska jako system...

Grecja w okresie klasycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jadwiga Krüger
 • Wstęp do archeologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

Grecja w okresie klasycznym Kontekst historyczny 499-494 -bunt Jonów przeciw Person 490 - bitwa pod maratonem 480 - bitwa pod Termopilami, Salaminą i Himerą 479 - bitwa pod Platejami 478 - utworzenie związku delijskiego (AZM) 462 - reformy Efialtesa - początek demokracji ble 449 - pokój m...

Wstęp do archeologii śródziemnomorskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jadwiga Krüger
 • Wstęp do archeologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

WSTĘP DO ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ Bibliografia na zajęcia „Sztuka grecka” Makowieckiej „Sztuka Rzymu” Makowieckiej Bliski wschód Kalendarium - kontekst historyczny 1200-1180 - najazdy ludów morza na wybrzeża Azji Mniejszej Syrii, Kanaanu i Egiptu 1175 - osiedlanie się ludów morza (Fil...