Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 152

Sztuka egejska - zarys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jadwiga Krüger
 • Wstęp do archeologii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

SZTUKA EGEJSA (MINOJSKA I MYKEŃSKA) - KRÓTKI ZARYS Kulturę egejską pod względem geograficzny można podzielić na: - minojską (na Krecie), - helladzką (na lądzie greckim), - cykladzką (na wyspach). Autorem podstawowej chronologii minojskiej, jej podziału na wczesno-, średnio- i późnominojską, ka...

Alfabet i wymowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ada Dąbiak-Król
 • Łacina
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Alfabet i wymowa ↗ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z J=I ianûa (drzwi, wejście), Ianuarius (styczeo), Ianus W=V vinum (wino), verte! (odwród), quo vadis? [-um to koocówka rodzaju nijakiego, podobnie jak w polskim -o] 1. qu - czyta się jako kw (aqua) 2. ngu - czyta się jako „ngw” - l...

Konigacja - przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ada Dąbiak-Król
 • Łacina
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

- odmiana czasownika przez osoby, liczby ( singularis et pluralis ), tryby ( indicativus, imperativus, coniunctivus ), czasy ( preasens , imperfectum , perfectum , plusquamperfectum , futurum primum, futurum exactum ), strony ( activum et pass...

Definicje i podział antropologii fizycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Alicja Bykowska
 • Antropologia fizyczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2352

Definicje i podział antropologii fizycznej: Nauka o zmienności międzyosobniczej i międzypopulacyjnej cech biologicznych człowieka w czasie i przestrzeni oraz o czynnościach wywołujących i modyfikujących tą zmienność. Istotą badań ...

Czynniki i kształtowanie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Alicja Bykowska
 • Antropologia fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Rodzaj materiału: Wszystko co stanowi przedmiot badań archeologii powszechnej Wszystkie przedmioty Zabytki przyrodnicze Kształtowanie przez środowisko: W zależności od gleby, wilgotności Czynniki degradujące: obecność soli, zdolność prz...

Adaptacja genetyczna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Alicja Bykowska
 • Antropologia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2058

Adaptacja genetyczna - z pokolenia na pokolenie niektóre osobniki mogą się rozmnażać, a niektóre zanikają/ przystosowanie do życia w danym środowisku. Różnicowa płodność + różnicowa wymieralność = sukces reprodukcyjny.

Morfologia a zmienność - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Alicja Bykowska
 • Antropologia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372

Morfologia a zmienność. Zmienność wewnątrzgrupowa - różnice między osobnikami należącymi do jednej populacji. Zmienność geograficzna - różnice między populacjami należącymi do jednego gatunku, a występujące w różnych regionach, różnice między populacjami w

Germanie i Frankowie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Andrzejewski. Notatka składa się z 1 strony. Germanie - pierwsze znaki z X-XI wieku p.n.e. - zasiedlali dzisiejsze północne Niemcy, prawdopodobnie coś nagle zmusiło ich do wyruszenia na południe dotarli do granic Rzymu, zaczęli tworzyć związki plemion (Goci,

Filozofia niemiecka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

Andrzejewski. Notatka składa się z 3 stron. Filozofia niemiecka wywodziła się z mistyki, mistyka była jej początkiem. Mistyka jako postawa wobec Boga, wobec świata. Podążanie za jednością z Bogiem, poszukiwanie transcendencji, Boga. W sposób niemal dosłowny, nadzieja na „dotknięcie Boga”, poczu...

Mistrz Eckhart - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski
 • Filozofia niemiecka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

Andrzejewski. Notatka składa się z 2 stron. teraz mistycy późniejsi nieco Mistrz Eckhart , XIII/XIV w. (1260-1328?) nie znamy dokładnie daty śmierci (bulla papieska potępiająca go została ogłoszona w marcu 1329, a zazwyczaj ogłaszało się ją po śmierci filozofa), ani wizerunku działał w Kolonii...