Wstęp do archeologii śródziemnomorskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do archeologii śródziemnomorskiej  - strona 1 Wstęp do archeologii śródziemnomorskiej  - strona 2 Wstęp do archeologii śródziemnomorskiej  - strona 3

Fragment notatki:


WSTĘP DO ARCHEOLOGII ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ Bibliografia na zajęcia
„Sztuka grecka” Makowieckiej
„Sztuka Rzymu” Makowieckiej
Bliski wschód
Kalendarium - kontekst historyczny
1200-1180 - najazdy ludów morza na wybrzeża Azji Mniejszej Syrii, Kanaanu i Egiptu
1175 - osiedlanie się ludów morza (Filistynów) w Kanaanie.
1100-800 - najazdy Aramejczyków na Mezopotamię
935-625- okres nowoasyryjski w Mezopotamii.
880 -podporządkowanie Fenicji przez Asyrię Aszumasirpal II
722 -podbój Izraela i Babilonii przez Asyrie Tiglapitezar III
705 -Niniwa, stolicą Asyrii Sancherib
671-651 - Asyryjska okupacja Egiptu
625-539 - okres nowobabilonski w Mezopotamii
612 - zdobycie Niniwy przez Babilończyków i Medów
586 - zburzenie Jerozolimy Nabuchodonozor II
539 - zajęcie Babilonu przez Cyrusa II
Załamanie cywilizacji epoki późnego brązu
Kontekst epoki XII w. Nowe grupy etniczne na bliskim wschodzie
Kres państwa hetyckiego ( Podręcznik pod red Anny Smogorzewskiej „Archeologia starożytnego bliskiego wschodu”)
Zniszczenie wielu ośrodków w Syrii
Ataki tzw. Ludów Morza na Egipt. Nowy porządek - państwa nowohetyckie i aramejskie
Rozwój urbanistyki
Odbudowa i rozbudowa miast istniejących wcześniej (Karkemisz, Allepo- Halab)
Fundacja nowych miast (Sam'al.- Zincirli, Karatepe, Guzana - tell Halaf)
Asyria i niepokoje I połowy I tysiąclecia
Ataki frygijskie i Kimmerów, Agresja Asyrii (IX-VIII w. )
Niszczenie miast
Jeńcy i łupy
Nowa władza
Akcje przesiedleńcze - drastyczne zmiany ludnościowe, zmiany językowe
Wojsko - piechota, łucznicy, kawaleria - jazda na oklep, wojska inżynieryjnie, wspierające główny trzon armii i wojsko logistyczne
Babilon - centrum polityczne i religijne w okresie świetności 625-539
Aszarhador i jego następca (władcy Asyrii ) - traktat jakiś z 668 r pne.
Fenicja - pada ofiarą agresji Asyryjskiej
Obrządek szkieletowy na bliskim wschodzie -sarkofag Ahirama XI w.
Ciałopalenie, chowanie w urnach
Kultura egejska („Kultura egejska” Ladartowski, Ulanowska)
Minojska
Helladzka
Cykladzka
Okresy pałacowe, kultura mykeńska Ważne nazwiska
Heinrich Schliemann (1822-1890)
-handlowiec, odkrywca Troi, wykopaliska w Grecji (Mykeny)
Sir Arthur Evans (1851-1941)
Studia W Getyndzie i Oksfordzie
Odkrywca pałacu w Knossos
Twórcza kolekcji minojskiej w Ashmolean Museum (Oksford) Najważniejsze stanowiska archeologiczne
Knossos


(…)

… legendarną.
Bibliografia
Archeologia mykeńska. Grecja od paleolitu po wczesną epokę żelaza
Sztuka grecka
Archeologia starożytnego Bliskiego wschodu
Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej
Sztuka starożytnej Grecji Grecja od wczesnej epoki żelaza do okresu klasycznego.
Okres
p.n.e.
Submykeński
1150-1050
Protogeometryczny
1050-900
Geometryczny
900-720/700
Archaiczny
720/700-400
Klasyczny
480-323…
…; megaron
Od VII w: wymiary monumentalne i kolumnada
Przełom konstrukcyjny drewno-> kamień
Wykształcenie się początków architektonicznych jońskiego i doryckiego.
Dorycki - przysadzistość, podstawa na której wznoszą się kolumny, kanelura (żłobienie kolumny) brak bazy, prosty kapitel z echinusem i abakusem, architraw (nad abakusem, utrzymuje strop), tryglify (belki opierające się na architrawie), gejson,
Joński -stelobad, sterabad, baza kolumny - odmiana azjatycka i attycka, kolumna żłobiona, kapitel ze ślimacznicą/wolutami, między wolutami jajownik, belka architrawna podzielona, fryz, gejson
Plany świątyń
In antis (w antach) Prostylos - portyk złożony z kolumn (zwykle 4, lub więcej)
Amfiprostylos - portyk z dwóch stron
Peripteros -
Dipteros - dwa rzędy kolumn okalające budynek
pseudodipteros
Al.-Mina…
… wody. Naczynie uzyskuje twardość
Uszczelnienie komory piecowej -> atmosfera uboga w tlen, kolor czarny
Części pokryte angobą zeszkliwiają się utrwalając czarny kolor i uzyskując połysk
Otwarcie komory, dopuszczenie tlenu Okres rozwinięty archaiczny 600-480 -tło jasne?
Okres rozwinięty 600-480 -tło czerwone?
Sztuka hellenistyczna i archeologia półwyspu apenińskiego (do pierwszej wojny punickiej).

… mur z dwóch rzędów kamiennych płyt
B. bogate wyposażenie (15 kg złota)
Przeważnie dorośli, wszyscy mężczyźni.
Brama Lwów
Okręg grobów szybowych B
Skarbiec Arteusza, grób Agamemnona -tolos (dromos -korytarz prowadzący do komory grobowej, kopuła - zbudowana z kamienia, sklepienie pozorne, kamień na kamieniu, trójkąt odciążający - Tiryns Wielka twierdza Argolidy
1600-1400
Płaskie wzgórze 18 m…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz