Podstawowe środowisko wychowawcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe środowisko wychowawcze - strona 1 Podstawowe środowisko wychowawcze - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Podstawowe środowisko wychowawcze Pedagogika społeczna zajmuje się wspomaganiem tworzenia środowiska życia jednostki
Czynniki wpływające na człowieka i jego wychowanie: a) czynniki egzogenne - środowisko społeczne (te czynniki sprzyjają tworzeniu)
b) czynniki endogenne - somatyczne (organizm, genotyp itp.) psychiczne (osobowość)
Pedagogika społeczna zwraca szczególną uwagę na czynniki egzogenne. Socjalizacja - dokonuje się przez przebywanie jednostki w środowisku społecznym
Rodzina to środowisko socjalizujące, wpływa ono najszybciej na jednostkę.
Mechanizmy oddziaływania rodziny na socjalizację jednostki: Atmosfera życia rodzinnego - kiedy występują patologie dzieci mogą uczyć się negatywnych wzorców
Brak dostatecznej opieki nad dzieckiem - dziecko może przebywać w grupie od której przejmuje zachowania destrukcyjne
Stosowanie metod wychowawczych
Status moralny rodziny - wyznawane wartości
Czynniki wpływające na funkcjonowanie dziecka w rodzinie: - pozbawienie opieki
- brak środków materialnych
- brak dostatecznej opieki np. w związku z pracą rodziców
Oprócz rodziny funkcję socjalizacyjną przejawia również szkoła . Szkoła ma zachęcać dzieci do zabiegania o wiedzę. Jednak już w szkole dzieci mogą okazywać negatywne zachowania. Szkoła może być miejscem strachu i lęku, dlatego dziecko może zacząć jej unikać. Szkoła powinna odegrać znaczącą rolę w rozpoznawaniu nieprzystosowania dziecka.
Grupy rówieśnicze mają ważne znaczenie w rozwoju dziecka, te grupy zaspokajają istotne potrzeby społeczne i psychiczne, Grupa rówieśnicza zaspokaja potrzebę pełnienia ról społecznych, akceptacji, rozwijania zainteresowań i pasji. Grupa rówieśnicza przygotowuje do współżycia społecznego, pełni także rolę kontroli społecznej.
Grupa rówieśnicza może mieć również charakter destrukcyjny (gangi i paczki). Te grupy zaczynają wchodzić w konflikt z prawem. Ich liderem jest osoba, która jest silna ima wpływ na pozostałych jej członków.
Dzieci z rodzin patologicznych często wykazują zaburzenia zachowania wynikające z nieprawidłowości w układzie nerwowym. Dlatego mają one częste problemy z nauką, właściwym zachowaniem. Zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami powoduje odrzucenie społeczne. Dzieci z rodzin patologicznych nie mają poczucia kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Nie wiedzą co jest dobre a co złe, ponieważ w swoim środowisku wychowawczym przyjęły zachowania aspołeczne.
Przebieg socjalizacji jest zależny od czynników sytuacyjnych, środowiskowych, biopsychicznych. Dziecko przejawia te zachowania których się wyuczyło.


(…)

… nad dzieckiem w rodzinie
Pojawia się sąd opiekuńczy
Walka z przestępczością nieletnich
Zwrócenie uwagi na dobro dziecka
1925 rok - Deklaracja Genewska
Konwencja o Prawach Dziecka
1959 rok Deklaracja o Prawach Dziecka - ONZ
Za prawami dotyczącymi dziecka idą również obowiązki. Dziecko powinno okazywać szacunek rodzicom.
Koncepcje pomocy dziecku i rodzinie:
a) zasada pomocniczości - państwo wspomaga rodzinę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz