Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 150

Usucapio (zasiedzenie)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Usucapio (zasiedzenie) nabycie własności wskutek ciągłego posiadania przez czas określony prawem najpierw następuje nabycie przez posiadacza, a potem wygaśnięcie praw własnościowych właściciela celem było usunięcie długotrwałej niepewności, co do własno...

Służebności wiejskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 5.4.2.1. , 5.4.2.2. Służebności wiejskie są częściami nieruchomości dzieliły się na: komunikacyjne iter (przejście, przejazd konno przez grunt) actus (przepędzanie bydła) via (przejazd wozem) irygacyjne aque ductus (prowadzenie wody przez cudzy grunt) ...

Emfiteuza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 5.4.4. (bez 5.4.4.3.) Emfiteuza jest to dzierżawa wieczysta dziedziczna zbywalna oczynszowana była chroniona przez pretora za pomocą: interdytku uti possidetis (ochrona posesoryjna) wzorowaną na windykacji, skuteczną erga omnes skargą in rem prawo p...

Wybrane podmioty diagnozowania w pedagogice

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Pedagogika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1050

Temat - wybrane podmioty diagnozowania w pedagogice Cele diagnozy Zrozumienie klienta Poznanie jego interakcji społecznej Zaplanowanie rozsądnej interwencji lub procesu pomagania Kiedy czasu brakuje, konieczne w diagnozowaniu jest podejście pragmatyczne. Wówczas diagnozę zawęża się do zebrania da...

Źródła paradygmatu pedagogicznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

Źródła paradygmatu pedagogicznego Proces kształtowania się paradygmatu pedagogicznego rozpoczął się około VIII w. pne. i należy tutaj wyróżnić dwa jego czynniki: po pierwsze, przemiany polityczne, społeczne i kulturowe, a po drugie, paideie, jako idee przekazu wartości humanistycznych, przejawiaj...

Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1463

Cele dydaktyczne programu pedagogiki ogólnej „Opanowanie podstawowej wiedzy rozwoju pedagogiki i praktyki edukacyjnej (w tym także oświatowej) oraz rozumienie zmienności i złożoności relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną stanowić powinno podstawę do kształtowania umiejętności: 1) poprawne...

Dwa oblicza paidei: arete i arche

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

Dwa oblicza paidei: arete i arche W czasach kształtowania się demokracji ateńskiej paideia odnosiła się do nauczania i kształcenia, dzięki którym człowiek nabywał określone umiejętności techniczne i intelektualne. Te dwie drogi kształ...

Pedagogika jako prowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

. Pedagogika jako prowadzenie Na początku naszych rozważań przyjmijmy, nawiązując do greckiej etymologii słowa pedagogika (pais i ago), iż jej istotnym rdzeniem jest słowo: prowadzić, które można pojmować jako czynność, dzięki której dochodzi...

Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1806

. Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej (J. Such) Klasyczną definicję wiedzy podał Platon w dialogu Teajtet , gdzie Sokrates w rozmowie z Teajtetem dochodzi do wniosku, że wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzec...

Praktyki społeczne - kształtowanie osobowości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Kultura jako zbiór praktyk społecznych kształtujących ludzką osobowość. Praktyki społeczne to zbiory treści o ujednoliconej tematyce powstałe w trakcie interakcji społecznych. Każda z praktyk składa się z norm i dyrektyw, dzięki któ...