Metody pracy wychowawczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody pracy wychowawczej - strona 1 Metody pracy wychowawczej - strona 2 Metody pracy wychowawczej - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Metody pracy wychowawczej Wyróżniamy metody pracy wychowawczej:
I. Metoda indywidualnego przypadku - diagnoza przypadku M. Richmond Studium przypadku Diagnoza (jak jest?)
Postgnoza
(jak było wcześniej?)
Badanie losów jednostki
Opracowanie planu pomocy Praca z przypadkiem
Prowadzenie przypadku
Cechy metody indywidualnego przypadku: Proces długofalowy
Pracujemy ze środowiskiem jednostki
Wykład 4 (05.11.2008) Charakterystyka diagnozy przypadku
Diagnoza przypadku (wg E. Kantowicz): a) dane osobowe - obowiązuje zasada anonimowości
b) zdefiniowanie problemu, który dotyczy dziecka, podopiecznego, ucznia lub wychowanka, jakie są symptomy (np. złe oceny) które spowodowały, że zajęliśmy się danym przypadkiem
diagnoza może też być skoncentrowana na dziecku wybitnie zdolnym, nie dotyczy tylko dzieci z trudnościami
c) określenie technik i narzędzi gromadzenia materiału diagnostycznego o jednostce, np. dziennik, wywiad
d) opis (charakterystyka) dziecka w kontekście jego cech:
* psychospołecznych, zdrowotnych, fizycznych
* w kontekście środowiska szkoły lub placówki w której dziecko przebywa
* w kontekście środowiska rodzinnego
e) diagnoza przypadku - wnioski diagnostyczne wynikające z wcześniejszej charakterystyki dziecka - wnioski należy pisać w trybie przypuszczającym
f) formy i metody pracy opiekuńczo-wychowaczej zastosowane w pracy z dzieckiem i rodzicami
g) plan pracy z przypadkiem ( ocena i prognoza) np. skierowanie na zajęcia terapeutyczne, nawiązanie współpracy z nauczycielami
II. Metoda grupowa Kontrakt - umowa o charakterze pisemnym zawierana między dwoma podmiotami, które są chętne do współpracy i mają na celu rozwiązanie pewnego problemu
Kontrakt ma pomóc w usamodzielnieniu się jednostek i rozwiązaniu pewnych problemów
Kontrakt może motywować do współpracy i zmiany niepożądanych zachowań. Ideą kontraktu jest aktywność.
Nie można kontraktu zawierać z osobami starszymi, osobami chorymi psychicznie
Kontrakt należy zawierać gdy zauważamy, że potrzebna nam jest aktywność w dążeniu do zamierzonego celu. Jako pedagodzy nie zawieramy kontraktu, gdy: Nie posiadamy zdolności komunikacji
Nie posiadamy zdolności metodologicznych, nie umiemy ocenić sytuacji, nie stawiamy diagnozy
Nie posiadamy umiejętności negocjacyjnych
Nie potrafimy nawiązać kontaktów partnerskich


(…)


Etapy pracy grupy:
Lustracja społeczna - rozpoznawanie, diagnoza potrzeb
Organizacja zespołu i pracy - podział zadań, przepływ informacji
Planowanie i koordynacja działań opiekuńczych, wspomagających
Inspiracja - wtórne pobudzanie zespołu
Systematyczne poprawianie warunków życia siłami społecznymi
Kontrola osiągnięć /doskonalenia

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz