Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 138

Opracowanie zagadnień z literaturoznawstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Literaturoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

TWORZENIE POEZJI oczekiwanie na natchnienie, trans konstruktywizm, analiza, synteza, spotkanie rozumu i wyobraźni CZTERY GATUNKI TRAGEDIA - szlachetny temat wyrażony w sposób dramatyzcny EPOJEJA - szlachenty temat wyrażony w sposób narracyjny KOMEDIA - wulgarny temat wyrażony w sposób dramtyczn...

Autonomia reprezentacji i fikcyjności referencji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Literaturoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

AUTONOMIA REPREZENTACJI I FIKCYJNOŚĆ REFERENCI Znak jest odbiciem głębszej rzeczywistości. Znak zaczyna przesłaniać i wynaturzać rzeczywistość. Znak maskuje brak związku między nim a rzeczywistością. Znak traci wszelkie związki z rzeczywistością. HIPERTEKST “Rzeczywistość wytwarzana jest ze zmi...

Podmiot literacki-omówienie podastatowych pojęć

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Literaturoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1589

1. Podmiot literacki Pojęcie podmiotu (filozofia, literaturoznawstwo). Status podmiotu w dziele literackim. Znaki podmiotu utworu w utworze literackim (punkt widzenia, strategia, zachowania). Kanały komunikacji podmiotu: bezpośredni (przez własną wypowiedź) i pośredni - implikacyjny. Rodzaje podmio...

Ewolucja człowieka-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

WYKŁAD 6 Ewolucja człowieka -Homo erectus dawny Pitentrop, - pithecanthropus alalus małpolud niemy. Obecność ośrodka mowy  nazwa gatunkowa nie alalus a erectus. Zhoukoudian - chiński człowiek z Pekinu lata 20 i 30. Największym źródłem szcząt...

Funkcje języka wg R. Jakobsona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 742
Wyświetleń: 5012

Funkcje języka wg R. Jakobsona NADAWCA: - funkcja emotywna (stosunek nadawcy do komunikatu) ODBOIRCA: - funkcja ko natywna (stosunek odbiorcy do komunikatu) KOMUNIKAT: - funkcja poetycka (estetyczny stosunek komunikatu względem samego siebie) KONTEKST (treść komunikatu): -funkcja przedstawie...

Typologie języków ze względu na cechy morfologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1176

Inne typologie języków ze względu na cechy morfologiczne - najważniejsze grupy języków świata (powiązanie terytorialne), np. języki indoeuropejskie, chińsko-tybetańskie, semito-chamickie, itd. - typologia fonologiczna, np. języki wydechowe ...

Wstęp do językoznawstwa-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1456

wykład 4. 3.11.2009r Antropologiczne, społeczne i historyczne uwarunkowania towarzyszące narodzinom mowy u homo sapiens Genetyczne źródła języka Źródła: J. Aitchison ,, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka ", Warszawa 2002 Tzw. hipoteza monogenetyczna Około 100 tys. lat temu wśród homoni...

Genetyczne źródła języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

Genetyczne źródła języka - Język w rozumieniu współczesnej nauki jest produktem, który powstał w wyniku ewolucji biologicznej - Mechanizmy ewolucji oparte są na zmienności naturalnej. Zmienność ta wynika ze zmian w kodzie genetycznym - zm...

Lingwistyczne koncepcje znaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1575

Lingwistyczne koncepcje znaczenia De Saussure Strukturalistyczna koncepcja znaku i znaczenia - Znak ma charakter psychiczny - łączy nie rzecz i nazwę, ale pojęcie i obraz akustyczny. Pojęcie to element znaczony (signifié) a obraz akust...