Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 139

Semantyka - zasady semantycznego opisu zdań-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1302

Wykład 7 Semantyka - zasady semantycznego opisu zdań. Pojęcie struktury predykatowo - argumentowej Semantyczny opis zdania temat zdania struktura predykatowo - argumentowa temat i remat modalność Dyscyplina zajmująca się znaczeniem, tj, problemem przyporządkowywania znaków językowych szeroko...

Wstęp do językoznawstwa,morfologia-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 1155
Wyświetleń: 3374

Wykład 8 Morfologia Dział nauki o języku badający i opisujący budowę wyrazów i reguły ich tworzenia (słowotwórstwo) oraz odmianę wyrazów (fleksję). To jeden z poziomów SYSTEMU języka, wyróżniany obok fonologii, składni i leksyki morfem - przypomnienie Najmniejsza niepodzielna cząstka znaczeniow...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2800

Wykład 9 Fleksja a słowotwórstwo jest jakaś prawidłowość konstrukcje fleksyjne są tworzone regularnie, zatem ich cechą jest gramatyczność a derywaty tworzone są nieregularnie, tj. muszą być zapamiętane przez mówiących jako całość, „nauczone” GRAMATYCZNOŚĆ FLEKSJI Regularność formalna fleksji, k...

Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2772

WSTĘP DO LITERATUROZNAWSTWA POJĘCIE LITERATURY Według Arystotelesa literatura była sposobem odtwarzania rzeczywistości. Każdy opis świata rzeczywistego tworzył świat analogiczny. Język i rzeczywistość to dwie odmienne płaszczyzny Istnieją pojęcia, słowa, wyrażenia, które nie mają odniesienia w rze...

Rodzaje i gatunki literackie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1687

TWORZENIE POEZJI oczekiwanie na natchnienie, trans konstruktywizm, analiza, synteza, spotkanie rozumu i wyobraźni CZTERY GATUNKI TRAGEDIA- szlachetny temat wyrażony w sposób dramatyczny EPOJEJA - szlachetny temat wyrażony w sposób narracyjny KOMEDIA - wulgarny temat wyrażony w sposób dramatyczn...

Wstęp do literaturoznawstwa-pojęcie przestrzeni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do literaturoznawstwa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1400

PRZESTRZEŃ Przestrzeń w języku- shifters Opozycje strukturalne (wysoki- niski, poziomy- pionowy, prawy- lewy, linearny- kolisty itp.) WYOBRAŻENIA PRZESTRZENI Kulturowe (męskie- żeńskie, swojskie- obce) Religijne (sacrum- profanum) Literackie ...

Zoologia systematyczna-wtórnojamowce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zoologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1365

NADSEKCJA: COELOMATA - WTÓRNOJAMOWCE SEKCJA: SCHIZOCOELIA TYP: MOLLUSCA - MIĘCZAKI PODTYP : ACULIFERA - IGŁOSKÓRE Grom: Polyplacophora (Loricata) - chitony Tonicella marmorea Cryptochiton PODTYP: CONCHIFERA - MUSZLOWCE Grom: Gastropoda - ślimaki Grupa : PROSOBRANCHIA - PRZODOSKRZELNE Podgrom: Pa...

Zoologia systematyczna-wtórnojamowce 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zoologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

NADSEKCJA: COELOMATA - WTÓRNOJAMOWCE SEKCJA: SCHIZOCOELIA Typ: ANNELIDA - PIERŚCIENICE G rom: POLYCHETA - wieloszczety Podgrom: Scolecida Arenicola marina - nalepian morski (piaskówka) Podgrom: Palpata nadrząd: Aciculata Aphroditae aculeata...

Stawonogi-omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zoologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1253

Typ : TARDIGRADA - niesporczaki Typ : ONYCHOPHORA - pratchawce Typ: Arthropoda : stawonogi podtyp: CHELICEROMORPHA - szczękoczułkopodobne nadgrom: PANTOPODA - kikutnice grom: Pycnogonida - kikutnice nadgrom: CHELICERATA - szczękoczułkowce grom: Xiphosuri da - ostrogony Limulus polyphemus - skrzy...

Chemia analityczna-zadania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

Zadanie 1. Wyjaśnij technikę 14C datowania obiektów. Jakie obiekty mogą być datowane tą metodą ? Dlaczego stężenie 14CO2 w atmosferze jest stałe a ilość 14C w ściętym drzewie maleje? Określ wiek starego kawałka drewna wiedząc, że jego aktywność promieniotwórcza jest czterokrotnie mniejsza niż drewn...