Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 137

Chemia analityczna-zadania od 107

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Zadanie 107. W trzech probówkach są dane roztwory: Na2CO3, Na2SO4 i Na2HPO4.W jaki sposób, dysponując roztworem BaCl2 i rozcieńczonym HNO3, można rozróżnić te probówki? Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl wytrąca się biały osad, który rozpuszcza się...

Chemia analityczna-zadania do 115

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Zadanie 115. Jak powstają kwaśne deszcze (reakcje)? Jaki jest ich wpływ na środowisko (podaj konkretne przykłady). Jakie jest pH zwykłego deszczu (w czystym środowisku), a jakie deszczy kwaśnych - podaj orientacyjne wartości. Normalna woda deszczowa ma pH około 5,6. Deszcze o niższym potencjale uzn...

Chemia analityczna-zadania - Reakcja egzotermiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Zadanie 122. Które twierdzenie jest prawdziwe? a) reakcje egzotermiczne mają zawsze stałą równowagi 1; b) reakcje egzotermiczne mają na ogół stałą równowagi 1; c) reakcje egzotermiczne mają stałą równowagi 0; Go = -RTlnK gdy Go =...

Izolowanie eugenolu z goździków

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Izolowanie eugenolu z goździków OPIS: - prosta i nie wymagająca metoda otrzymania eugenolu z goździków - eugenol jest substancją o przyjemnym zapachu SPRZĘT: - moździerz - 2 palniki lub palnik i czasz...

Cechy wyróżniające hominidy-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia organiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

WYKŁAD 7 Cechy wyróżniające hominidy jest nie tylko to, że: - używają narzędzi, ale także że potrafią użyć ich do wytworzenia innego narzędzia i są zdolne do produkcji ujednoliconych narzędzi w sposób powtarzalny. Kiedy jednak zbadano jak drapieżniki i padlinożercy postępują ze szkieletem wierzęcym...

Genetyka populacyjna-pojęcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Genetyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

Dobór działa na osobnika a ewolucji podlega populacja Populacja to grupa osobników jednego gatunku, występujących na określonym obszarze i swobodnie krzyżujących się między sobą. Populacja ma wspólną pule genów ( sumę genów wszystkich osobników danej populacji). W odniesieniu do rozmnażających si...

Opracowanie zagadnień z genetyki populacyjnej 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Genetyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Dlaczego częstości alleli AB0 tak się różnią Międzypopulacyjnie? Zmienność i klinowe rozmieszczenie alleli sugeruje że rolę w ich rozmieszczeniu i częstości odgrywały mechanizmy ewolucji: przepływ genów, dryf i dobór naturalny. Zasoby zmienności genetycznej populacji mogą być zasilane przepływem g...

Opracowanie zagadnień z genetyki populacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Genetyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Talasemia jest spowodowana przez rozmaite mutacje które wypływają na syntezę hemoglobiny, skutkiem czego łańcuchy Hb są wadliwe - zredukowane lub nieobecne. Dlaczego mimo działania doboru naturalnego utrzymują się allele warunkujące choro...

Narracja-wyjaśnienie pojęcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Literaturoznawstwo
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1533

NARRACJA Monolog prezentujący ciąg zdarzeń uszeregowanych w jakimś czasie, powiązany z postaciami w nim uczestniczącymi i ze środowiskiem, w którym się rozgrywa. Może przybierać formę opisu (zjawiska statyczne, rozmieszczone w przestrzeni) lub opowiadania (na planie pierwszym zjawiska dynamiczne,...

Pojęcie literatury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Literaturoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1029

Rozwój literaturoznawsta - XIXw. krytyka źródeł łacińskich, średniowiecznych POJĘCIE LITERATURY Wg Arystotelesa literaturea była sposobem odtwarzania rzeczywistośi. Każdy opis świata rzeczywistego tworzył świat analogiczny. Język i rzczywistość to twie odmiedde płaszczyzny. Istenieją pojęcia, słow...