Podmiot literacki-omówienie podastatowych pojęć

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2310
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmiot literacki-omówienie podastatowych pojęć - strona 1 Podmiot literacki-omówienie podastatowych pojęć - strona 2 Podmiot literacki-omówienie podastatowych pojęć - strona 3

Fragment notatki:

1. Podmiot literacki Pojęcie podmiotu (filozofia, literaturoznawstwo). Status podmiotu w dziele literackim. Znaki podmiotu utworu w utworze literackim (punkt widzenia, strategia, zachowania). Kanały komunikacji podmiotu: bezpośredni (przez własną wypowiedź) i pośredni - implikacyjny. Rodzaje podmiotu literackiego (empiryczny i transcendentalny, eksplicytny i implikowany, zewnętrzny i wewnętrzny, jednorodny i polifoniczny, statyczny i dynamiczny). Wypowiedzi podmiotu i wypowiedzi innych postaci (werbalne i parawerbalne). Podmiot wobec elementów struktury dzieła. Podmiot literacki a bohater: relacje tożsamości i nietożsamości; relacje równorzędności, partnerstwa, podrzędności. Dystans podmiotu wobec bohatera i przestrzeni. Semiotyka podmiotu literackiego. Wypowiedź a typy podmiotu literackiego: podmiot liryczny, podmiot epicki, podmiot dramatu. Podmiot literacki a autor. Autor jako postać realna i jako „figura” tekstowa. Autor jako podmiot gry komunikacyjnej. Pisanie jako akt gry, kreacji i autokreacji.
2. Postać. Status postaci w dziele literackim. Bohater w koncepcji Arystotelesa (etyczny charakter postaci, bohater a fabuła) i koncepcji Horacego (bohater a zachowanie, bohater statyczny). Psychologiczne koncepcje bohatera: bohater jako typ, charakter, osobowość. Formalistyczna koncepcja bohatera: funkcje bohatera w fabule (Szkłowski), bohater jako wynik układów narracyjnych (Ejchenbaum), role bohatera w fabule wg. Propa (bohater właściwy, przeciwnik, donator, magiczny pomocnik, osoba poszukiwana (ofiara), władca (postać wyprawiająca bohatera), bohater fałszywy (uzurpator) i wg Greimasa w strukturze (nadawca-przedmiot-odbiorca, pomocnik-podmiot-przeciwnik). Alegoryczność postaci w koncepcji U Eco. Postaci alegoryczne i symboliczne. Semiotyczna koncepcja bohatera Ph. Hamona: postać jako znak signifiant i signifie postaci, (etykieta, atrybuty), typy postaci referencyjne, łącznikowe, anaforyczne nazwa bohatera, atrybuty bohatera (płeć, wiek, wykształcenie, pozycja, poglądy). Sposób przedstawienia bohatera: bezpośredni, pośredni. Sposób ujęcia bohatera (amorficznyustrukturowany, statyczny-dynamiczny, pasywny, aktywny, typowy-nietypowy, historycznyuniwersalny). Bohater a podmiot literacki (tożsamość, nietożsamość). Bohaterowie a fabuła: główni, poboczni, epizodyczni, aktanci i aktorzy. Antagoniści i rotagoniści. Semiotyka bohatera (relacje z psychologią).
3. Przestrzeń. Status przestrzeni w dziele literackim. Semiotyka przestrzeni: nazwa, atrybuty, opozycje: natura - kultura, wieś - miasto, społeczeństwo: sytuacja międzyosobowa, grupa, klasa, naród. Typy przestrzeni (sacrum - profanum). Symbolika przestrzeni. Sposoby ukazywania przestrzeni: bezpośredni-pośredni. Rodzaje kształtowania przestrzeni: amorficzna-ustrukturowana, otwarta-zamknięta, panoramiczna-fragmentaryczna, statyczna-dynamiczna, pasywna (tło akcji) aktywna, historyczna, uniwersalna. Tematyka przestrzeni w poetykach Arystotelesa, Horacego i klasycyzmu (koncepcja trzech jedności). Przestrzeń jako mimesis. Relacje z socjologią i antropologią.


(…)

…, stosunek do świata przedstawionego (apologetyczny, ironiczny), role podmiotu lirycznego: poeta, prosty człowiek. Typy podmiotu lirycznego wg. J.Levina (własny, cudzy, uogólniony). Rodzaje podmiotu lirycznego: określony, konkretny, autorski, nieokreślony, fikcyjny, kreowany, indywidualny/zbiorowy. Rodzaje sytuacji lirycznych: wyznania: apelu, uogólnienia, adoracji, itd; Typy liryki:
1.Bezpośrednia…
…, fabuła, adresat opowiadania. Narrator (opowiadacz). Forma narratora konkretny/ abstrakcyjny. Typy narratora wg Stanzela (auktoralny, personalny, pierwszoosobowy).
A. - Model powieści auktorialnej. Narrator auktorialny (wszechwiedzący), określony punkt
widzenia, dominacja nad bohaterami i światem przedstawionym. Funkcje narratora auktorialnego: opowiada, przedstawia, referuje, komentuje, ocenia…
… z komentarza i ocen na rzecz przedstawiania postaci. Bohater: autonomia, dominacja bohaterów bezosobowym narratorem. Polifoniczność punktów widzenia. Technika punktów widzenia. Formy wypowiedzi: brak komentarza i ocen, wprowadzenie mowy pozornie zależnej, monolog wewnętrzny. Adresat aktywny.
C. l - Klasycystyczna powieść pierwszosobowa: narracja pierwszoosobowa. Narrator element świata przedstawionego…
… czasu powstania: antyczna: elegia, epitafium, oda, hymn, tren, epigramat, epitafium, dytyramb, sielanka, renesansowe: fraszka, pieśń, sonet, barokowe: madrygał, komplement, klasycy styczne: satyra, list poetycki, bajka, romantyczne: ballada, baśń poetycka, współczesne: stylizacje
4. Epika
Strukturalne cechy epiki. Komunikacyjna sytuacja w epice: podmiot mówiący: narrator, bohater, przestrzeń, narracja…
… odbiorcy.
Rodzaje eseju: literacki, filozoficzny, historyczny, polityczny, naukowy (traktat, medytacja, rozprawa, szkic krytyczny, opowieść). Formy proste eseju: aforyzm, anegdota, sentencja, exemplum, doświadczenie osobiste. Formy literackie: autobiografia, pamiętnik, dziennik, wspomnienie, felieton, reportaż, recenzja.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz