Literaturoznawstwo

note /search

Narracja-wyjaśnienie pojęcia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Literaturoznawstwo
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2317

NARRACJA Monolog prezentujący ciąg zdarzeń uszeregowanych w jakimś czasie, powiązany z postaciami w nim uczestniczącymi i ze środowiskiem, w którym się rozgrywa. Może przybierać formę opisu (zjawiska statyczne, rozmieszczone w przestrzeni) lub opowiadania (na planie pierwszym zjawiska dynamiczne,...

Pojęcie literatury

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Literaturoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1435

Rozwój literaturoznawsta - XIXw. krytyka źródeł łacińskich, średniowiecznych POJĘCIE LITERATURY Wg Arystotelesa literaturea była sposobem odtwarzania rzeczywistośi. Każdy opis świata rzeczywistego tworzył świat analogiczny. Język i rzczywistość to twie odmiedde płaszczyzny. Istenieją pojęcia, słow...

Opracowanie zagadnień z literaturoznawstwa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Literaturoznawstwo
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1701

TWORZENIE POEZJI oczekiwanie na natchnienie, trans konstruktywizm, analiza, synteza, spotkanie rozumu i wyobraźni CZTERY GATUNKI TRAGEDIA - szlachetny temat wyrażony w sposób dramatyzcny EPOJEJA - szlachenty temat wyrażony w sposób narracyjny KOMEDIA - wulgarny temat wyrażony w sposób dramtyczn...

Autonomia reprezentacji i fikcyjności referencji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Literaturoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

AUTONOMIA REPREZENTACJI I FIKCYJNOŚĆ REFERENCI Znak jest odbiciem głębszej rzeczywistości. Znak zaczyna przesłaniać i wynaturzać rzeczywistość. Znak maskuje brak związku między nim a rzeczywistością. Znak traci wszelkie związki z rzeczywistością. HIPERTEKST “Rzeczywistość wytwarzana jest ze zmi...

Podmiot literacki-omówienie podastatowych pojęć

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Literaturoznawstwo
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2366

1. Podmiot literacki Pojęcie podmiotu (filozofia, literaturoznawstwo). Status podmiotu w dziele literackim. Znaki podmiotu utworu w utworze literackim (punkt widzenia, strategia, zachowania). Kanały komunikacji podmiotu: bezpośredni (przez własną wypowiedź) i pośredni - implikacyjny. Rodzaje podmio...