Genetyczne źródła języka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Genetyczne źródła języka - strona 1 Genetyczne źródła języka - strona 2 Genetyczne źródła języka - strona 3

Fragment notatki:

Genetyczne źródła języka - Język w rozumieniu współczesnej nauki jest produktem, który powstał w wyniku ewolucji biologicznej
- Mechanizmy ewolucji oparte są na zmienności naturalnej.
Zmienność ta wynika ze zmian w kodzie genetycznym - zmian w informacji
-Język też jest kodem, różni się oczywiście od kodu biologicznego, ale powstał dzięki zmianom, które zaszły w informacji zapisanej w kolejnych trójkach nukleotydów(składnika DNA i RNA) w czasie trwania teorii ewolucji
- Język ma podłoże genetyczne ponieważ wszystkie społeczności i ludzie posługują się językiem fonemowo-morfemowym, o skończonej liczbie reguł
- Postulat Gramatyki Generatywnej - Noam Chomsky
- O genetycznym podłożu języka świadczy też fakt, że dzieci potrafią nauczyć się KAŻDEGO JĘZYKA (gramatyka uniwersalna), jeśli tylko w czasie akwizycji języka znajdzie się w kręgu kulturowym danego języka mówionego
- Inny uczony, Steven Pinken uważa również, że mechanizm nauki języka jest wrodzony i wynika z ewolucji. Mamy genetycznie uwarunkowany moduł fonologiczny automatycznie składający fonemy w trakcie tworzenia wypowiedzi lub podczas odbioru przekazu językowego - rozbijający morfemy na elementarne składniki fonologiczne
- Kolejny dowód na genetyczne źródło komunikacji dotyczący przekazów niewerbalnych. Badania nad niewidomymi od urodzenia przeprowadzone przez Iverson i Goldin-Meadow (1998)
- Kolejny dowód - zjawisko dysfazji występuje w rodzinach, decyduje o nim gen dominujący, nie jest związane z płcią
Dysfazja - zaburzenie procesu nabywania zdolności mówienia lub/i rozumienia bądź częściowa utrata wcześniej nabytych zdolności ekspresji i/lub percepcji mowy
- Inny dowód - badania nad zaburzeniami w genotypie u osób dotkniętych np. tzw. zespołem Williamsa.
wykład 5. 17.11.2009r Semantyka - filozoficzna i językoznawcza koncepcja znaczenia Znaczenie w najogólniejszym znaczeniu to pojęcie, które łączy to, co rejestrujemy naszymi zmysłami z jakimś symbolem.
Znak, zdanie, gest czy dźwięk nie mają znaczenia, jeśli nie odnoszą się do czegoś co jest nam znane
Filozoficzne koncepcje znaczenia
Podejście psychologiczne - znaczenie jako element myśli
konceptualizm (w średniowieczu, w konceptualizmie znaczenie=pojęcie)
- Wg Arystotelesa słowa są znakami modyfikacji umysłowych
- Tzw. spór filozoficzny o uniwersalia: w ujęciu subiektywnym pojęcia są cechą umysłu, istnieją tylko w umyśle, obiektywnie istnieją tylko w umyśle, obiektywnie istnieją tylko indywidualne rzeczy i nazwy odnoszące się do indywiduów.
W wersji obiektywnej pojęcia mają status obiektywny w postaci odrębnie bytujących idei lub też są częścią nazywanych rzeczy, tkwią w nich


(…)

… sytuacjach
- Opisywanie różnorodnych działań językowych (forma zachowania językowego) jako tzw. akt mowy
- Nazwiska: John Austin, John Searle
- Działanie językowe jest szczególnym typem społecznego zachowania człowieka; różnorodne akty mowne współgrają z zachowaniami pozajęzykowymi. Np. niektóre zachowania językowe, tzw. per formatywne, stwarzają nowe sytuacje w rzeczywistości pozajęzykowej np. obietnica…
… na sposób odnoszenia się do rzeczy nazywanej, wśród nich przede wszystkim tzw. nazwy konotujące tzn. takie, które nie tylko denotują=nazywają, ale i implikują pewne cechy przedmiotów
- Konotacja wg Milla sugeruje współoznaczanie, czyli informowanie o przedmiotach i ich cechach
- Znaczenie jest więc tu konotacją - zespół cech charakterystycznych dla danej klasy
- Wyrazy denotują konkretne przedmioty (klasy tych przedmiotów), a konotują ogólne, obiektywnie przysługujące im cechy
- Np. ta sama denotacja (tu: Napoleon), różna konotacja (różny sens)
Zwycięzca spod Jeny/ Zwyciężony spod Waterloo
- Stosunki między treścią nazwy, czyli jej konotacją, a referencją, czyli denotacją, mogą być różne (->Russell)
- Ta sama konotacja, różne referencje „mój mąż”
- Nazwy bez referencji: „obecny król Polski”
konotacja
denotacja
intensja treść znaczenie sens sygnifikacja
ekstensja zakres oznaczanie referencja desygnacja
znaczenie (sens) jako związek między wyrażeniami
- Znaczenie wyrażeń (sens) ustala się przez relacje do innych wyrażeń
- Dwa wyrażenia są równoznaczne, jeśli mają ten sam zbiór wniosków
Jan jest kawalerem = Jan jest nieżonaty
- Opis sensu wyrażeń to proces rozkładania go na relacje semantyczne, w jakie wyrażenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz