Wstęp do językoznawstwa

note /search

Funkcje języka wg R. Jakobsona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 6867

Funkcje języka wg R. Jakobsona NADAWCA: - funkcja emotywna (stosunek nadawcy do komunikatu) ODBOIRCA: - funkcja ko natywna (stosunek odbiorcy do komunikatu) KOMUNIKAT: - funkcja poetycka (estetyczny stosunek komunikatu względem samego siebie) KONTEKST (treść komunikatu): -funkcja przedstawie...

Typologie języków ze względu na cechy morfologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1673

Inne typologie języków ze względu na cechy morfologiczne - najważniejsze grupy języków świata (powiązanie terytorialne), np. języki indoeuropejskie, chińsko-tybetańskie, semito-chamickie, itd. - typologia fonologiczna, np. języki wydechowe ...

Wstęp do językoznawstwa-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1848

wykład 4. 3.11.2009r Antropologiczne, społeczne i historyczne uwarunkowania towarzyszące narodzinom mowy u homo sapiens Genetyczne źródła języka Źródła: J. Aitchison ,, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka ", Warszawa 2002 Tzw. hipoteza monogenetyczna Około 100 tys. lat temu wśród homoni...

Genetyczne źródła języka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Genetyczne źródła języka - Język w rozumieniu współczesnej nauki jest produktem, który powstał w wyniku ewolucji biologicznej - Mechanizmy ewolucji oparte są na zmienności naturalnej. Zmienność ta wynika ze zmian w kodzie genetycznym - zm...

Lingwistyczne koncepcje znaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2184

Lingwistyczne koncepcje znaczenia De Saussure Strukturalistyczna koncepcja znaku i znaczenia - Znak ma charakter psychiczny - łączy nie rzecz i nazwę, ale pojęcie i obraz akustyczny. Pojęcie to element znaczony (signifié) a obraz akust...

Semantyka - zasady semantycznego opisu zdań-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2331

Wykład 7 Semantyka - zasady semantycznego opisu zdań. Pojęcie struktury predykatowo - argumentowej Semantyczny opis zdania temat zdania struktura predykatowo - argumentowa temat i remat modalność Dyscyplina zajmująca się znaczeniem, tj, problemem przyporządkowywania znaków językowych szeroko...

Wstęp do językoznawstwa,morfologia-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 2646
Wyświetleń: 6160

Wykład 8 Morfologia Dział nauki o języku badający i opisujący budowę wyrazów i reguły ich tworzenia (słowotwórstwo) oraz odmianę wyrazów (fleksję). To jeden z poziomów SYSTEMU języka, wyróżniany obok fonologii, składni i leksyki morfem - przypomnienie Najmniejsza niepodzielna cząstka znaczeniow...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 4081

Wykład 9 Fleksja a słowotwórstwo jest jakaś prawidłowość konstrukcje fleksyjne są tworzone regularnie, zatem ich cechą jest gramatyczność a derywaty tworzone są nieregularnie, tj. muszą być zapamiętane przez mówiących jako całość, „nauczone” GRAMATYCZNOŚĆ FLEKSJI Regularność formalna fleksji, k...