Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 123

Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1043

Antoszek. Notatka składa się z 3 stron. Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego Art. 5. KC Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami ...

Umowa przedwstępna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron. Umowa przedwstępna: to umowa o umowę w której strona lub strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy oznaczonej i umowa ta zawierać będzie wszystkie elementy umowy oznaczonej. Zawier...

Zdolność prawna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron. ZDOLNOŚĆ PRAWNA- zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 927. § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w ty...

Ustanie małżeństwa - KRO art. 55

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron. KRO art. 55 DZIAŁ IV Ustanie małżeństwa Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. § 2. Jeż...

Dobra osobiste - Środki ochrony

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

Antoszek. Notatka składa się z 1 strony. DOBRA OSOBISTE Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizat...

Kazusy 1 (D.14.2.2pr. 183)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

D.14.2.2pr. 183 Podany Tekst pochodzi z księgi 14 Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Paulus, jurysta rzymski, żyjący na przełomie II/III wieku. W kazusie przedstawiona jest sytuacja, w której kapitan statku w przypadku przewozu morskiego, zmuszony jest do dokonania zrzutu. Część towarów...

Obliczenia wysokości odszkodowania - kazus

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

D.19.1.1pr. 190 Podany Tekst pochodzi z księgi 19 Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Paulus, jurysta rzymski, żyjący na przełomie II/III wieku. Przedstawiona została sytuacja, w której niewolnik należący do podmiotu A, został zabity przez B. Problem stanowi kwestia odszkodowania, w mome...

Kazus - (D.21.1.31.11 179)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253

D.21.1.31.11 179 Tekst ten pochodzi z księgi 24. Digestów justyniańskich. Został on napisany przez Ulpiana, jurystę rzymskiego okresu klasycznego, żyjącego w II w. n.e. Jurysta rozważa przypadek związany z kontraktem sprzedaży niewolnika. Była to umowa EMPTIO-VENDITIO zawarta na targowisku. Ed...

Kazusy spadkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1666

D. 37.7.8 Tekst ten pochodzi z księgi 37 Digestów justyniańskich. Jego autorem jest Papinian, juysta rzymski żyjący w II w.n.e. W podanym kazusie przedstawiono sytuację w której ojciec ma córkę oraz dwóch synów. Gdy córka wychodziła mąż ojciec daje jej posag oraz inne dobra w postaci darowizny....

Kazusy spadkowe cd

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1337

D. 36.1.80 Podany kazus pochodzi z księgi 36 digestów justyniańskich. Został napisany przez Scewolę, prawnika rzymskiego żyjącego w II w.p.n.e. W podanym kazusie ojciec ustanawia dziedzicami syna i córkę. Dokonuje również podstawienia wzajemnego. Teoretycznie powinni odziedziczyć po połowie, al...