Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego - strona 1 Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego - strona 2 Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego - strona 3

Fragment notatki:

Antoszek. Notatka składa się z 3 stron.
Wykonywanie i nadużycie prawa podmiotowego Art. 5. KC Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Teoria zewnętrzna i wewnętrzna nadużycia prawa
Zewnętrzna- podmiot nadużywając prawa nadal je posiada i korzysta ze swojego uprawnienia to nie korzysta z ochrony, działa się w granicach treści prawa podmiotowego
Wewnętrzna (powszechna w prawie RP)- jeśli się narusza prawo podmiotowe to się go nie wykonuje i nie działa się jako podmiot uprawniony, nie wykonuje się swojego prawa, gdyż zasady współżycia społecznego stanowią treść tego prawa
Nie możemy powoływać się na art.5 KC w celu kwestionowania formy czynności prawnej, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej, kwestionując prawo stanowione. Nieważność umowy przy niedochowaniu wymaganej formy powoduje nieważność z mocy prawa! Nie może powoływać się na zasady współżycia społecznego ten, kto sam je łamie. (podręcznik s 108). Wypadki przy pracy- w zakładzie pracy i w związku z wykonywaną pracą.
Spółka cywilna to umowa, stosunek cywilno-prawny, nie jest spółką ponieważ nie ma podmiotowości prawnej
Odpowiedzialność wspólników- odpowiedzialność solidarna (wszyscy odpowiadają za zobowiązania, jeżeli wierzyciel zażąda spłaty od jednego dłużnika to pomiędzy dłużnikami powstaje roszczenie regresowe)
Przedmioty stosunku cywilno-prawnego
Rzeczy to przedmioty materialne wyodrębnione z przyrody.
Nieruchomości:
Grunt- część powierzchni ziemskiej, która może być odrębnym przedmiotem własności, również przestrzeń pod gruntem (do 1,5m) i przestrzeń powietrzna nad gruntem uwzględniając społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa.
Budynki trwale związane z gruntem.
I części budynków.
Superficies solo cedit
Wszystko co nie jest nieruchomością jest ruchomością.
Np. kiosk jest ruchomością, bo nie jest trwale związany z gruntem.
Budynek może być ruchomością, częścią składową nieruchomości lub przedmiotem odrębnego prawa własności
Część składowa- istotne jest trwałe połączenie Art. 47. § 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.


(…)

… składowa nieruchomości gruntowej. Nie stanowi przedmiotu odrębnej własności.
Posiadacz grobu jest posiadaczem zależnym.
Art. 336.
Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).
Przedsiębiorstwo
Art. 49.
§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz