Ustanie małżeństwa - KRO art. 55

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustanie małżeństwa - KRO art. 55 - strona 1 Ustanie małżeństwa - KRO art. 55 - strona 2

Fragment notatki:

Antoszek. Notatka składa się z 2 stron.
KRO art. 55 DZIAŁ IV Ustanie małżeństwa Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci.
§ 2. Jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego drugi małżonek zawarł nowy związek małżeński, związek ten nie może być unieważniony z tego powodu, że małżonek uznany za zmarłego żyje albo że jego śmierć nastąpiła w innej chwili aniżeli chwila oznaczona w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili zawarcia nowego związku małżeńskiego strony wiedziały, że małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu.
KPC
Oddział 3
Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
Art. 539.
Dowód, że osoba uznana za zmarłą albo której zgon został stwierdzony pozostaje przy życiu lub że śmierć jej nastąpiła w innej chwili niż chwila oznaczona w orzeczeniu, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu unormowanym w niniejszym oddziale.
Art. 540.
Właściwy jest sąd, który w pierwszej instancji orzekł uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu.
Art. 541.
§ 1. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon może zgłosić każdy zainteresowany. Sąd może także uchylić je z urzędu.
§ 2. Sąd wzywa do udziału w sprawie uczestników postępowania, w którym zapadło postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.
Art. 542.
W razie przeprowadzenia dowodu, że osoba uznana za zmarłą albo której zgon został stwierdzony pozostaje przy życiu, sąd postanowienie uchyli. W wypadku udowodnienia innej chwili śmierci niż oznaczona w postanowieniu o uznaniu za zmarłego, sąd uchyla postanowienie o uznaniu za zmarłego tylko wówczas, gdy równocześnie stwierdza zgon.
TRANSSEKSUALIZM
Rozbieżność psychiczna pojmowania płci z płcią biologiczną
25.02.78 orzeczenie SN- taka linia orzecznictwa do 1989
Dopuszczalność sprostowania aktu urodzenia przez zmianę płci
Orzeczenia biegłych, leczenie hormonalne, sprostowanie w akcie urodzenia i dopiero zabieg zmiany płci
Art.31 prawa o aktach stanu cywilnego
Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie błędnego zredagowania
3CZP 37/89- nowe orzeczenie SN
Występowania transseksualizmu przed zabiegiem korekty płci nie daje postawy do zmiany aktu stanu cywilnego, art. 31 nie daje podstawy do zmiany płci, zmiana płci w akcie dopiero po operacji
Orzeczenie SN 91' Art. 189. Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz