Postępowanie o uznanie za zmarłego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie o uznanie za zmarłego - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie o uznanie za zmarłego: Uznanie za zmarłego tworzy nowy stan faktyczny, postanowienie ma charakter konstytutywny. Dopiero rok przed upływem terminu niezbędnego do uznania za zmarłego można wystąpić do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania. Wniosek może zgłosić każdy zainteresowany. Sąd musi dać ogłoszenie w piśmie poczytnym na terenie państwa. Wyznacza termin- od 3 do 6 miesięcy, w którym wzywany ma się zgłosić do sądu. Dopiero po upływie terminu wyznaczonego przez kc następuje uznanie za zmarłego w formie postanowienia. Ma ona charakter konstytutywny. Zgodnie z Art. 31. domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która wg wszelkich okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych- pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. Jeżeli ustalono tylko dzień śmierci, to za chwilę domniemanej śmierci uznaje się koniec tego dnia ( Art. 31 §3 ). Np. ostatnia wiadomość o Kowalskim była w listopadzie 1982. Termin zaczyna więc biec 01.01.1983. 10 lat mija 31.12.1992. Postanowienie o uznaniu za zmarłego zapada 05.01.1993. Pierwszym dniem terminu jest 01.01.1983, a nie 01.01.1993 ( jest to częsty błąd ). Wymyślono to po to, aby bardziej realne stały się daty śmierci podczas wojny. Skutki: a) ustanie małżeństwa ( domniemywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego zostało oznaczona jako chwila jego śmierci ( art. 55 §1 kro ) b) otwarcie spadku, c) wygasają prawa niemajątkowe. Co się dzieje, jeśli osoba uznana za zmarłego żyje? Czym można zmienić datę domniemanej śmierci? Zmiana raz ustalonej daty śmierci jest możliwa tylko wtedy, gdy sąd stwierdził jednoznacznie zgon ( np. są zwłoki ). Art. 542 kpc- w razie przeprowadzenia postępowania, sąd uchyla postanowienie, jeśli jednoznacznie stwierdzi zgon. Art. 543 kpc- jeśli osoba uznana za zmarłą zjawi się w sądzie i stwierdzi tożsamość, to sąd uchyla postanowienie. Taka osoba: a) odzyskuje prawa osobiste, b) roszczenie o wydanie spadku, c) małżeństwo- reguluje to Art. 55 §2 kro - jeśli drugi małżonek nie zawarł drugiego małżeństwa- to pierwsze jest ważne, - jeśli drugi małżonek zawarł drugie małżeństwo, to Zasada: nowy związek małżeński nie może być unieważniony. Wyjątek: drugi związek jest nieważny jako bigamiczny, jeżeli w chwili zawarcia związku małżeńskiego obaj małżonkowie wiedzieli, że małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu ( zła wiara ). Art. 32.- domniemanie równoczesności śmierci ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz