Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 122

Prawo socjalistyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1141

W prawie socjalistycznym: o ograniczeniu swobody umów możemy mówić na podstawie prawa dekretowego, a ściślej o dekrecie: „O publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu” 1945 - nałożono na własność obowiązki - obowiązek dostosować np. kamienicy by mogło tam zamieszkać określona ilość ludzi, cz...

Socjalizacja prawa zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2128

Socjalizacja prawa zobowiązań należy tutaj rozważyć: 1) funkcjonowanie klauzul generalnych 2) ograniczenia wolności kontraktowania 3) wprowadzenie umów adhezyjnych CC: 1) jest najbardziej liberalnym z kodeksów - przeważają umowy konsensualne 2) socjalizacja prawa obowiązań ma miejsce w przypadku ...

Przestępstwa i kary publiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Przestępstwa i kary publiczne średniowiecze : 1) wzrost autorytetu władzy państwowej powodował, że państwo przejęło kompetencje w sprawie zwalczenia przestępstw godzących w porządek publiczny i interesy ogółu 2) mimo trwającej jeszcze zasady prywatnoprawnej, coraz więcej przestępstw było ściganyc...

Wina umyślna, nieumylna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

Wina umyślna: w działaniu sprawcy przestępstwaumyślnego naganna jest zarówno wola jego popełnienia jak i świadomość skutków umyślne przestępstwo - ma miejsce wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia przestępstwa (wola) i zdaje sobie sprawę z tego, że jego zachowanie prowadzi do wywołania określon...

W czasach nowożytnych- przeciwko władzy i religii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

W czasach nowożytnych Przeciwko władzy i religii od czasów niemieckiej Caroliny wzrosła represja za przestępstwa przeciwko władzy i religii 1) zdrada stanu - groziła kara śmierci przez ćwiartowanie, stosowana tylko wobec mężczyzn (kobiety ...

Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

Podstawy odpowiedzialności karnej w prawie feudalnym Odpowiedzialność przedmiotowa (obiektywna) prawo germańskie pomijało czynnik subiektywny - nastawienie sprawcy i jego wola dla kwalifikacji prawnej przestępstwa liczył sie przede ...

Nieletniość i niepoczytalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Nieletniość i niepoczytalność prawo rzymskie i kanoniczne przyjęło zasadę, że nieletniemu nie można przypisać takiej samej winy, jak osobie dorosłej - 0-7 nie podlegał w ogóle odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączoną poczytalność - ...

Josephina 1787

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

Josephina 1787 pełna nazwa: Powszechny kk o zbrodniach i karach pochodzenie nazwy: cesarz Józef II zakres: wyłącznie prawo karne materialne (prawo procesowe w odrębnej ordynacji 1788) była kodeksem o wysokim stopniu techniki kody...

Szkoła antropologiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

*Szkoła antropologiczna: w drugiej połowie XIX wieku nauka prawa karnego znalazła się pod wpływem filozofii pozytywnej (A. Comte, J.S. Mill, H. Spencer) - filozofia pozytywna odrzucała wszelkie rozważania nad naturą wszechrzeczy i postulowała empiryczne badanie tego, co dostrzegalne i poznawalne ...

Źródła prawa cywilnego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Antoszek. Notatka składa się z 3 stron. Piotr Antoszek Prawo cywilne Only 1 nieusprawiedliwiona nieobecność Zaliczenie ustne Następne zajęcia prawo podmiotowe, nadużycie prawa podmiotowego art. 5 Podręcznik prof. Radwańs...