Uniwersytet Gdański - strona 39

Wzory2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Standaryzacja  Rozkład dwumianowy  Test zgodności  2    n X Z X Z             k n k q p k n k x P            1 2 2       r k v n n n ij ij ij ˆ ) ˆ (    Minimalna liczebnośd próby  Maksymalny błąd szacunku  n...

Wzory-estymacja i hipotezy parametryczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. Wariancja z próby  (n30)  (n≤30)  n i i x x n s 1 2 2 ) ( 1   n i i x x n s 1 2 2 ) ( 1 1 ˆ   Odchylenie standardowe (średni błąd oszacowania):  Średniej z próby  Proporcji  n s n s x s ˆ 1 ) (   n q p p s * * *) ( ;  * 1 * p q   Przedział ufności dla średn...

Zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Gwizdała
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

Gwizda_a. Notatka składa się z 1 strony. 1.   Wśród  losowo  wybranych  1048  dorosłych  osób  42  zadeklarowały  się  jako  prawosławne.  Czy,  przyjmując  założenie  o  popełnieniu  2  pomyłek  na  100  przy  podejmowaniu  decyzji  weryfikacyjnej, można uznad, że udział osób wyznania prawosławne...

Bank i system bankowy - definicja w polskim prawie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr.A.Barembuch
 • Bankowość
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099

Barembuch. Notatka składa się z 11 stron. 1 Bank i system bankowy 22 Definicja banku w polskim prawie  bankowym Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z  przepisami ustaw, działającą na podstawie  zezwoleń uprawniających do wykonywania  czynności bankowych obciążających ryzykiem  środki powierzo...

Krajowe i zagraniczne operacje bankowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr.A.Barembuch
 • Bankowość
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

Barembuch. Notatka składa się z 15 stron. 1 Krajowe i zagraniczne operacje bankowe 2 2 Tradycyjny podział operacji bankowych  (ze względu na przedmiot operacji) operacje bierne = pasywne (depozytowe) – pozyskiwanie pieniądza Działalność depozytowa Emisja papierów wartościowych Depozyty międzybanko...

Analiza dochodu i ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr.A.Barembuch
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1582

PORTFEL INWESTYCYJNY – ZADANIA TEMATYCZNIE  - ADAM BAREMBRUCH          [ 1 ]  ANALIZA DOCHODU I RYZYKA  ZADANIE 1.  (J) Rozpatrzmy następującą inwestycję: zainwestowana kwota wynosiła 15.000 zł i dała w efekcie po 3  latach wartość końcową równą 21.000 zł. Oblicz:  a) Prostą stopę zwrotu  b) Efekty...

Maksymalizacja wartości firmy - Finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1029

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Maksymalizacja wartości firmy: Wzrost cen akcji; Poszukiwanie dochodowych projektów inwestycyjnych (rentowność); Ograniczanie ryzyka; Zachowanie płynności; Powiększenie udziału w rynku; Racjonalizacja kosztów; Kształtowanie pozytywnego wizerunku Maksymali...

Pojecie finansów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Finanse przedsiębiorstw - nauka o pozyskiwaniu i kierunku wydatkowania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie oraz narzędziach wspomagających te procesy. Czym będę się zajmować, czego będzie mi potrzeba do tej działalności i czy to się opłaci? Skąd wezmę na...

Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008

Golec. Notatka składa się z 5 stron. Rynki obrotu instrumentami finansowymi: Rynki regulowane: Rynek giełdowy (GPW); Rynek pozagiełdowy (CeTO); Rynki nieregulowane (ASO NC, AIM) - działa jak giełda, ale giełdą nie jest, KNF tam nie ma. Procedura IPO Decyzja właścicieli o wejściu na GPW przeks...

Cykle w przedsiębiorstwie - Cykl operacyjny przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1848

Golec. Notatka składa się z 2 stron. Cykle w przedsiębiorstwie Cykl operacyjny przedsiębiorstwa - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produkcji do momentu uzyskania zapłaty za wyrób gotowy wyprodukowany z tych materiałów: Cykl konwersji zapasów - czas jaki upływa od zakupu materiałów do produ...