Maksymalizacja wartości firmy - Finanse przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maksymalizacja wartości firmy - Finanse przedsiębiorstw - strona 1 Maksymalizacja wartości firmy - Finanse przedsiębiorstw - strona 2

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 2 stron.
Maksymalizacja wartości firmy: Wzrost cen akcji;
Poszukiwanie dochodowych projektów inwestycyjnych (rentowność);
Ograniczanie ryzyka;
Zachowanie płynności;
Powiększenie udziału w rynku;
Racjonalizacja kosztów;
Kształtowanie pozytywnego wizerunku Maksymalizacja wartości firmy ≠ maksymalizacja zysków Zysk jest kategorią księgową, dotyczącą produkcji sprzedanej, niezbędną do ustalenia wymiaru podatku dochodowego;
Zysk jest oderwany od płynności - firma może mieć duży zysk i pustą kasę;
Możliwość „aktywnej (kreatywnej) księgowości”. Maksymalizacja wartości firmy = maksymalizacja przepływów pieniężnych netto (spływy =wypływy) Wielowymiarowa definicja celu zarządzania finansami przedsiębiorstw: Rentowność (korzyści);
Czas (szybkość); Ryzyko (bezpieczeństwo).
Trzeba wybierać pomiędzy tymi 3 wymiarami, znaleźć optimum, nie da się jednocześnie: dużo, szybko i bezpiecznie. Podstawowe zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw: Zasada inwestycji - inwestycja w dane aktywa powinna być realizowana, tylko wtedy, gdy oczekiwane korzyści (np. wyrażone za pomocą stopy zwrotu) przewyższają ich minimalny, akceptowany poziom *hurdle rate - minimalna, akceptowana stopa zwrotu Zasada finansowania - struktura finansowania przedsięwzięć czyli proporcje pomiędzy długiem, a kapitałem własnym powinna maksymalizować wartość inwestycji/firmy Zasada dywidendy - jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie znaleźć inwestycji spełniających warunek minimalnej, akceptowanej stopy zwrotu (czyli afektywnie zagospodarować nadwyżki gotówki) to powinna te nadwyżki zwrócić właścicielom Finanse ≠ Księgowość Przychody i koszty ≠ przepływy finansowe
Wpływy niebędące przychodem: kredyt, dopłata do kredytu;
Przychód niebędący wpływem: wystawiona, niezapłacona faktura;
Wpływ i przychód: sprzedaż za gotówkę, dotacja
Wydatek niebędący kosztem: dywidenda, spłata części kapitałowej kredytu
Koszt niebędący wydatkiem: amortyzacja;
Wydatek i koszt: opłata za prąd. Narzędzia i techniki zarządzania finansami przedsiębiorstw: Analiza finansowa - umiejętności czytania sprawozdania finansowego i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa; Określenie wartości pieniądza w czasie Wycena Sprawozdanie finansowe może obejmować kilka elementów: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz