Uniwersytet Gdański - strona 40

Definicje inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1162

Golec. Notatka składa się z 1 strony. Definicje inwestycji: Bieżące wyrzeczenie się konsumpcji w celu osiągnięcia przyszłych korzyści; Zespół decyzji znacznych kwot kapitałowych o długoterminowych skutkach i tylko w niewielkich stopniach odwracalności; Skoncentrowane w czasie nakłady z myślą o p...

Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1379

Pieniężna Odkupienie akcji - może sugerować, że firma nie ma możliwości dalszego dynamicznego rozwoju, WZA wybrało taka formę wypłaty dywidendy lub następuje restrukturyzacja akcjonariatu; Objecie dodatkowych akcji za dywidendę (program re inwestycji dywidendy - oferowany np. przez firmy z ...

Ekonomiczno-prawne aspekty fuzji i przejec

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1169

Golec. Notatka składa się z 3 stron. Ekonomiczno-prawne aspekty fuzji i przejęć Co powinnam wiedzieć ? Czym jest rynek kontr koncepcji Jakie mamy formy Polskiej korporacji Jakie sa główne motywy Polskiego przeds Jak przeb proces Pol przeds Jak przeds może

Mechanizm d_źwigni w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 966

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Mechanizm dźwigni w przedsiębiorstwie: na czym polega i z czego wynika mechanizm dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej interpretacje DOL, DFL, DTL? jaka jest zależność między ryzykiem a efektem dźwigni? jakie praktyczne zastosowanie ma wiedza o efekcie d...

Optymalna struktura kapitalu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Czy istnieje „optymalna struktura kapitału”? czy struktura kapitału ma wpływ na wartość firmy? Wartość firmy = Gdyby udało się znaleźć taką strukturę kapitału, która zminimalizuje koszt kapitału, przy nie zzmineionych przepływach netto pozwalałaby ona na maksy...

Średni ważony koszt kapitału -WACC

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 224
Wyświetleń: 973

Golec. Notatka składa się z 1 strony. WACC Średni ważony koszt kapitału -WACC To średnia ważona z kosztu poszczególnych źródeł finansowania: Rodzaj kapitału Udzia...

Wycena przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 791

Golec. Notatka składa się z 0 stron. Wycena przedsiębiorstw Wycena - zespół procedur i sposobów postępowania, którego celem jest wyrażenie wartości danej rzeczy, przedsiębiorstwa, dobra w jednostkach pieniężnych na dany moment w czasie. Po co komu wycena? Istnieje wiele sytuacji kiedy niezbędne ...

Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Powa_owski. Notatka składa się z 5 stron. Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej gmina może wykraczać poza sferę użyt. publ. - musi jednak realizować zadania własne oraz musi spełniać warunki : art. 10 ust...

Gospodarstwo rodzinne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Gospodarstwo rodzinne gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego → nie narusza to gwarancji wolności gosp. i prawa własności; ukierunkowanie struktury własności w rolnictwie na gospoda...

Inspektor kolejnictwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Powa_owski. Notatka składa się z 9 stron. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach:   1)  regulacji transportu kolejowego,   2)  licencjonowania transpor...