Uniwersytet Gdański - strona 41

Istota gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Istota gospodarki komunalnej podstawy prawne wyk. przez jedn. sam. teryt. gosp. komunalnej: ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (zasady i formygosp. komun.); przepisy u.s.g., u.s.p. oraz u.s.w...

KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Mienie jednostek samorządu terytorialnego mienie sam. teryt. to własność i inne prawa majątkowe jednostek sam. teryt. i związków samorząd. oraz mienie innych woj., powiat. i gminnych osób prawnych; rodzaj mienia publicz...

Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. KONSTYTUCYJNE PODSTAWY USTROJU GOSPODARCZEGO Problem tak zwanej konstytucji gospodarczej konstytucja gospodarcza: znaczenie materialne →te przepisy, które mają podstawowe znaczenie dla określenia mechanizmów koordynacji gospodarki i ochrony gospodarująceg...

Lwestie końcowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. KWESTIE KOŃCOWE jako przeciwwaga KNUFE - Polska Izba Ubezpieczeń (sam. gosp.); dla ochrony ubezpieczonych i uprawnionych z umów - ...

Nabywanie mienia samorządowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Nabywanie mienia samorządowego 2 rodzaje : nabycie pierwotne - na mocy ustawy [co do zasady w drodze przekazania (związane z zakresem zadań samorządu) mienia SP i in. państwowych osób prawnych];...

Nadzór państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. NADZÓR PAŃSTWA cel: ochrona interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i zapobieganie stanowi niewypłacalności → ustawa o nadzorze ubezp. i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych è KNU...

Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym (nadzór założycielski) podejmowanie jednostronnych działań o char. prewencyjnym/korygującym wobec podmiotów org. podporządkowanych organowi nadzorującemu, wyposażonych jednakże w określony zakres samodzielnych kompe...

Niezależne organy regulacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. NIEZALEŻNE ORGANY REGULACYJNE to centralne organy adm. , których szefowie nie wchodzą do RM , a typowe cechy to: znaczny stopień niezależności od rządu : kadencyjność; czasem w drodze konkursu; ograniczone możliwości odwołania; sprawujący nadzór premier...

Organy przedsiębiorstwa państwowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Organy przedsiębiorstwa państwowego dyrektor PP → zarządza i re­prezentuje je na zew .; kompetencje określone zarówno ogólnie (domniemanie kometencji; podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność) oraz szczegółowo (opracowanie statutu, u...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Broker

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ustawa o pośrednictwie ubezp. → wykonywanie czynności faktycznych lub prawnych zw. z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezp. dokonywane tylko przez brokerów ubezp. lub agentów ubezp. (