Uniwersytet Gdański - strona 42

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1008

Powa_owski. Notatka składa się z 10 stron. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej I. Uwagi wstępne podstawowa regulacja prawna → ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. → swoista konstytucja działalności gospodarczej; II. Przedmiot ustawy przedmiotem jej regul...

Podstawowe metody prywatyzacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

Powa_owski. Notatka składa się z 7 stron. Podstawowe metody prywatyzacji def. z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji: prywatyzacja pośrednia → zbywanie należących do SP akcji (udziałów) w spółkach ; niezależnie od podstawy prawnej powstania tych spółek, w tym powstałych w wyniku komercjalizacj...

Polski cukier

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Polski Cukier (właściwie: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna, w skrócie: KSC Polski Cukier S.A.) to powstałe w 2002 roku konsorcjum cukrowni z siedzibą w Toruniu. Spółka należy do Skarbu Państwa i ...

Prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH Uwagi ogólne proces przekształceń własnościo­wych , prowadząc do zmiany właściciela majątku państwowego, przybrał postać : prywatyzacji - odpłatne (zasada) zbycie składników majątku państwowego innym podmiotom prawa...

Przedsiębiosrswta państwowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Powa_owski. Notatka składa się z 3 stron. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE Uwagi ogólne PP to przedsiębiorca mający os. pr i należy do kat. P. publ. → zmiana koncepcji z traktowania PP jako elementu struktury org. państwa na miejsce wyk. dział. gosp.; podstawy prawne gł. to: ustawa o PP, ustawa o sam. ...

Przekształcenia przedsiębiorstw skomunalizowanych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Przekształcenia przedsiębiorstw skomunalizowanych ustawa o gosp. komun. → o przedsiębiorstwach skomunalizowanych, gdy rady gmin nie dokonały w terminie (30.06.1997 r.) wyboru formy org.-pr. ub nie podjęły...

Publicznoprawna problematyka ubezpieczeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. PUBLICZNOPRAWNA PROBLEMATYKA UBEZPIECZEŃ zAGADNIENIA OGÓLNE przyczyny poddania regulacji problematyki ubezp.: konieczność wprowadzenia obowiązku ubezp. tam, gdzie rozmiar szkód przewyższa możliwości płatnicze podmiotów odpow.; znaczny odstęp pomiędzy zaw...

Pytania z zerowki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. TRZCIŃSKI Przedsiębiorstwo a zakład Incoterms Koncentracja przedsiębiorców Przedsiębiorstwo Przedsiębiorca Gdzie jest definicja ustawowa przedsiębiorcy? Firma KRS wpis, jawność Źródła pr. Handlowego Umowa developerska Timeshering Umowa przewozu - funkcja, ...

Rynek cukru w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Rynek cukru w Polsce Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o regulacji rynku cukru nawiazuje do systemu funkcjonujacego w UE. OkreEla ona szczego∏owo zasady regulacji rynku burakow cukrowych i cukru. Tak jak i w UE, podstawowym elementem regulacji sa kwoty pr...

Samorząd gospodarczy i zawodowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Powa_owski. Notatka składa się z 4 stron. SAMORZĄD GOSPODARCZY I ZAWODOWY sAMORZĄD gOSPODARCZY I. Pojęcie samorządu gospodarczego brak def. normatywnej , → kryterium formalne : charakter publ.-prawny ; kryterium materialno-prawne : w...