Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Broker

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Broker - strona 1

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony.
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ustawa o pośrednictwie ubezp. → wykonywanie czynności faktycznych lub prawnych zw. z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezp. dokonywane tylko przez brokerów ubezp. lub agentów ubezp. (reasekuracja - broker reasekuracyjny);
dział. brokerska → broker (makler ubezp.) - dział. polegająca na doprowadzaniu do zawarcia/zawieraniu umów na zlecenie i w imieniu ubezpieczającego się, wyk. czynności przygotowawczych do zawarcia tych umów i wykonywaniu tych umów również w sprawach o odszkodowanie;
os. fiz. i pr.;
warunki: zdanie egzaminu (gdy os. pr. to min. ½ członków zarządu); umowa OC z tytułu tej dział.;
nie można łączyć z agentem ubezp., ze stałym stosunkiem umownym z zakładem ubezp., członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezp., posiadać akcji tych zakładów (chyba, że dopuszczone do publ. obrotu) → ma reprezentować interesy ubezpieczających się;
agent ubezp. → P wyk. dział. agencyjną na podstawie umowy agencyjnej z zakładem ubezp. i wpisanym do rejestru agentów ubezp.;
upoważniony do stałego wyk. w imieniu lub na rzecz zakładu ubezp. czynności agencyjnych polegających na pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych, zawierania umów oraz uczestniczenia w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezp., też w sprawach o odszkodowanie oraz na org. i nadzorowaniu czynności agencyjnych (dział. agencyjna);
za szkody w zw. z wyk. odpow. zakład ubezp., a jeśli agent wyk. czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu podlega obowiązkowi ubezp. OC;
działa w interesie ubezpieczyciela;
pośrednicy podlegają wpisowi do rejestru pośredników ubezp. (organ nadzoru w systemie inform.) - jawny;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz