Analiza dochodu i ryzyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza dochodu i ryzyka - strona 1 Analiza dochodu i ryzyka - strona 2 Analiza dochodu i ryzyka - strona 3

Fragment notatki:

PORTFEL INWESTYCYJNY – ZADANIA TEMATYCZNIE  - ADAM BAREMBRUCH          [ 1 ]  ANALIZA DOCHODU I RYZYKA  ZADANIE 1.  (J) Rozpatrzmy następującą inwestycję: zainwestowana kwota wynosiła 15.000 zł i dała w efekcie po 3  latach wartość końcową równą 21.000 zł. Oblicz:  a) Prostą stopę zwrotu  b) Efektywną stopę zwrotu  c) Logarytmiczną stopę zwrotu  ZADANIE 2.  (H) Jako inwestor kupiłeś za 60 zł na początku roku akcje pewnej spółki. Sprzedałeś je na koniec roku za  72 zł. Również pod koniec roku otrzymałeś 4 zł dywidendy. Ile zarobiłeś w kategoriach bezwzględnych? Ile wyniosła  stopa zwrotu z inwestycji?  ZADANIE 3.  (J) Rozważamy inwestycję w akcję. W tabeli przedstawione są ceny akcji na koniec każdego z kolejnych  sześciu kwartałów. Akcja w rozpatrywanym okresie nie dawała dywidendy. Oblicz stopę zwrotu w poszczególnych  kwartałach, średnią arytmetyczną i średnią geometryczną stopę zwrotu. Która miara w tym przypadku jest właściwsza  arytmetyczna czy geometryczna?  Kwartał  Cena akcji na koniec kwartału Stopa  zwrotu  0 80   1 90 (90-80)/80=0,125  2 116  (116-90)/90=0,2889  3 147  0,2672  4 124  -0,1565  5 101  -0,1855  6 76 -0,2475  ZADANIE 4.  (J) Analitycy wyróżnili 5 możliwych scenariuszy na rynku akcji wraz z prawodopodobieństwem ich  realizacji oraz wskazali możliwe stopy zwrotu a akcje spółki A. Rozkład stopy zwrotu spółki A przedstawiono w tabeli.   Scenariusz Prawdopodobieństwo Stopa  zwrotu  1 0,1  0,2  2 0,2  0,1  3 0,4  0,05  4 0,2  0  5 0,1  -0,1    a)  Przedstaw na wykresie podany rozkład stopy zwrotu (na osi odciętych stopy zwrotu w %, na osi rzędnych  prawdopodobieństwa ich uzyskania %)  b) Wyznacz  oczekiwaną stopę zwrotu (dochodu)  c) Wyznacz  oczekiwaną geometryczną stopę zwrotu  ZADANIE 5.  (J) Rozpatrzmy akcje dwóch spółek, A i B. W tabeli przedstawiono rozkład stóp zwrotu obu inwestycji.  Jest to tzw. rozkład dyskretny (skokowy) w którym kolejne wartości zależą od możliwego do zrealizowania  scenariusza na rynku akcji.   Scenariusz Prawdopodobieństwo  Stopa zwrotu akcji A (%)  Stopa zwrotu akcji B (%)  1 0,1  20 7  2 0,2  10 6  3 0,4  5 5  4 0,2  0 4  5 0,1  -10  3  Wyznacz klasyczne miary ryzyka  a) Wariancję stopy zwrotu  b)  Odchylenie standardowe stopy zwrotu oraz współczynnik zmienności stopy zwrotu  c) Semiwariancję stopy zwrotu  d)  Semiodchylenie stopy zwrotu    Pi  ri  Pi ri E(r) ri – E (r)  [ri – E (r)]^2  pi[ri – E (r)]^2  [ri – E (r)]-  pi[(ri – E (r))-]^2 0,1 0,2              0,2 0,1              0,4 0,05   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz