Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane - strona 1 Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane - strona 2 Rynki obrotu instrumentami finansowymi - Rynki regulowane - strona 3

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 5 stron.
Rynki obrotu instrumentami finansowymi: Rynki regulowane:
Rynek giełdowy (GPW);
Rynek pozagiełdowy (CeTO);
Rynki nieregulowane (ASO NC, AIM) - działa jak giełda, ale giełdą nie jest, KNF tam nie ma.
Procedura IPO Decyzja właścicieli o wejściu na GPW przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie)uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego (i ewentualnie nowej emisji akcji)  ewentualna restrukturyzacja wybór domu maklerskiego i doradców  sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego zatwierdzenie prospektu przez jeden z europejskich organów nadzoru (w Polsce - Kpmisja Nadzoru Finansowego) rejestracja akcji w KDPWdopuszczenie akcji na Giełdępierwsze notowanie
(minimum 6 miesięcy) rekord 216 poprawek prospektu emisyjnego
Debiut na NC
Decyzja o wejściu na New Connect(NC)zawarcie umowy z autoryzowanym doradcą(AD)przekształcenie firmy w spółkę akcyjną (jeżeli funkcjonuje w innej formie)uchwała WZ o wprowadzenie akcji do obrotu na NC drogą oferty prywatnejzłożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji rejestracja akcji w KDPW złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, załącznikiem jest m.in. zatwierdzony przez AD dokument informacyjnyGPW zatwierdza dokument informacyjny ( w ciągu 5 dni roboczych) i podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu (dokument informacyjny jest publikowany na stonie internetowej NewConnect)pierwsze notowanie
(3 m-ce) wejście na giełdę 6-9 m-cy, dużo taniej
Żródła finansowania - szczególne przypadki Kapitał z funduszy - Private Equity-(mam biznes i chce go bardziej rozkręcić)
Kapitał z funduszy - Venture Capital - są skłonne inwestować wcześniej (mam pomysł na biznes)
Aniołowie Biznesu (Bussines Angels) - bardzo zamożni ludzie, sprzedali akcje swoich przedsiębiorstw.
Źródła finansowanie w przedsiębiorstwie Kredyt: Umowa z inst fin;
Postawienie do dysp kredytobiorcy określonej kwoty w określonym terminie i na określonych warunkach;
Kredytobiorca zob się do spożytkowania środków zgodnie z przezn wskazanym w umowie oraz spłacać raty kapitałowe wraz z oprocentowaniem w określonych terminach;
Wymóg ustanowienia zabezpieczenia;
Dost uzalezniona od sytuacji finansowej spolki raty malejące - kapitał spłacany w każdym okresie taki sam, odsetki co raz mniejsze;
raty stałe - kapitał spłacany co raz więszy, a odsetki co raz mniejsze.
Podziały: Rata stała (annuietowa)/malejąca;
Z oprocentowaniem stałym/zmiennym;


(…)

… z obsługą - efekt dźwigni finansowej - uzależnienie od wyników finansowych firmy.
Finansowy cykl życia firmy
Umowa faktoringu
Część wartości faktury + usługi
Dłużnik
Faktorant
Przedsiębiorca
Faktor
(np. bank)
Schyłek/rozwój
Dojrzałość Ekspansja
Rozwój Start Seed

… podatkowy VAT powstaje z chwilą wydania umowy
Obowiązek podatkowy VAT powstaje proporcjonalnie do płaconych rat
Koszty
Kredyt
Leasing finansowy
Leasing operacyjny
Prowizja
Tak
Tak
Tak
Odsetki
Tak
Tak
Tak
Część kapitałowa raty
Nie
Nie
Tak
Rata początkowa
N.D.
Tak*
Tak
Amortyzacja
Tak
Tak
Nie
Utrzymanie
Tak
Tak
Nie**
*jeżeli suma części kapitałowej przekracza wartość zakupu środka trwałego
**zwyczajowo
Leasing - szczególne przypadki:
Do celów bilansowych umowa jest uznawana za leasing finansowy, jeśli spełnia co najmniej jeden warunek spośród wymienionych w art.3 ust.4 ustawy o rachunkowości/
W praktyce większość umów leasingu spełnia choćby jeden z waunków i kwalifikuje się do wykazania w księgach rachunkowych jako leasing finansowy, jednak jednostki korzystają z możliwości uproszczenia określonego…
… z obsługą - efekt dźwigni finansowej - uzależnienie od wyników finansowych firmy.
Finansowy cykl życia firmy
Umowa faktoringu
Część wartości faktury + usługi
Dłużnik
Faktorant
Przedsiębiorca
Faktor
(np. bank)
Schyłek/rozwój
Dojrzałość Ekspansja
Rozwój Start Seed

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz