Uniwersytet Gdański - strona 32

Nowoczesne koncepcje zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1960

TEMAT 13: NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA JAKO WARUNEK PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI ZARZĄDZANIE DYNAMICZNE Cel: przystosowanie zarządzania firmami do warunków gospodarowania: dużej zmienności otoczenia, globalizacji gospodarki, wzmożonej konkurencji na rynkach, wydłużenie horyzontu czasowego,...

Realcja przedsiębiorstwa z otoczeniem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

TEMAT 4: RELACJA PRZEDSIEBIORSTWA Z OTOCZENIEM. Otoczenie przedsiębiorstwa- to ogół warunków oraz oddziaływanie różnych organizacji (instytucji) wpływających na zachowanie się przedsiębiorstw. STARTEGIE KONKURENCYJNE. M. PORTER Wymienia trzy skuteczne strategie konkurowania: Przywództwa koszt...

Metody badań marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1757

Metody badań marketingowych obserwacje; metody sondażowe - ankieta, wywiad; eksperyment. W grupie metod wspomagających wyróżnia się: metody projekcyjne, metody heurystyczne. Obserwacja obserwacja niekontrolowana - oznacza bierne zachowanie obserwatora, nie może on ingerować w warunki obserwacji a...

Wprowadzenie do tematu o ochronie środowiska

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1911

OCHRONA ŚRODOWISKA - dr M. Richert Do najważniejszych zjawisk składających się na współczesny kryzys ekologiczny zalicza się: globalne ocieplenie niszczenie ozonu wycinanie lasów tropikalnych niszczenie lasów przez emisje przemysłowe kwaśne deszcze zanik różnorodności gatunkowej i genetycz...

Ceny transferowe i ceny rynkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Robert Bęben
 • Polityka cenowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1519

Ceny transferowy Podmioty powiązane zob Art. 11 ust 3 UPDOP Kiedy występują powiązania? Podmioty powiązane - art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Metody określania cen rynkowy...

Badania słuchalności radia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stanisława Badowska
 • Badanie mediów reklamowych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1589

BADANIA SŁUCHALNOŚCI RADIA KOMITET BADAŃ RADIOWYCH Powstaniu  Komitetu Badań Radiowych (KBR)  towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce. Tworzą go konkurencyjne podmioty, które wspólnie wypracowały model badania, kt...

Public relations - cele i formy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stanisława Badowska
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1848

Public relations: Definicja PR „Public relations to świadome, planowane i ciągłe wysiłki, mające na celu ustawienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a jej otoczeniem” Cele PR: Kompleks działań związanych z wprowadzeniem odpowiednich relacji z otoczeniem w celu zbudow...

Elementy struktury organizacyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

10.12.08. WYKŁAD 10 Elementy struktury organizacyjnej Stanowiska liniowe - stanowisko w łańcuchu bezpośredniego wydawania poleceń odpowiedzialne za osiąganie celów organizacji Stanowiska sztabowe - zadanie to służyć doświadczeniem, radą i wsparciem stanowiskom liniowym Projektowanie struktury ...

Teorie organizacji zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1190

Zarządzanie dr Dryl wykład nr 3: Klasyczna teoria organizacji zarządzania: -wstąpienie do organizacji = ślepe jej podporządkowanie -pracownik - bezwolne narzędzie wykonujące przydzielone zadania -kierownik najwyższego sz...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - koszt kapitału wlasnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr W. Waluczko
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2261

Waluczko. Notatka składa się z 21 stron. Co to jest FCFF i do czego słu ż y? FCFF ( ang. Free Cash Flow to Firm) - wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli. Wolne przepływy pieniężne można zdefiniować jako nadwyżki lub niedobory środków pieniężnych, które mogą pows...