Uniwersytet Gdański - strona 33

Dwustopniowy system bankowy w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3122

Dwustopniowy system bankowy w Polsce Organy NBP: - RPP - Zarząd - Prezes KIR- spółka prawa handlowego; rozliczenia międzybankowe ZBP- wspiera działanie banków komercyjnych W Polsce działają około 53 banki uniwersalne, 579 spółdzielcze,...

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem bankowym EGZAMIN Etapy interdyscyplinarnego zarządzania ryzkiem Komitet bankowy - organ instytucji kredytowych, wspierający osoby zarządzające: komitet zarządzania aktywami i pasywami ALCO komit...

Klasyfikacja analiz ryzyka kredytowego w bankach

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1785

Klasyfikacja analiz ryzyka kredytowego w bankach KRYTERIA RODZAJE ANALIZ Przeznaczenie analizy - analiza wewnętrzna - analiza zewnętrzna Przedmiot analizy - analiza formalno-prawna - analiza ekonomiczno-finansowa - analiza techniczno-te...

Klasyfikacja kredytów według ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1001

Klasyfikacja kredytów wg ryzyka Podział kredytów ze względu na: - terminowość spłaty kapitału i odsetek - sytuację ekonomiczno- finansową Mechanizm kredytu preferencyjnego Najważniejsze typy kredytów: kredyty gospodarcze (dla przedsiębiorców) - w rachunku bieżącym - obrotowe - inwestycyjne kred...

Operacje bankowe - bierne

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2226

OPERACJE BANKOWE bierne (pasywne, depozytowe) czynności kosztowe - lokaty innego banku w naszym banku - depozyty i lokaty instytucji finansowych - depozyty i lokaty instytucji niefinansowych - depozyty i lokaty osób fizycznych czynne (aktywne, kredytowe) czynności dochodowe - gwarancje, poręc...

Polityka kredytowa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

Polityka kredytowa: Dynamika działalności kredytowej czynniki zewnętrzne - struktura systemu finansowego - podział PKB - struktura aktywności gospodarczej b) czynniki wewnętrzne - cele strategiczne banku - Zysk - struktura zasobów (aktywów i pasywów) - struktura i organizacja banków Struktu...

Porządek prawny

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

Porządek prawny 3 grupy prawa dotyczące funkcjonowania banków - przepisy ogólne prawa - bankowy porządek prawny - przepisy utworzone dla zapewnienia porządku Porządek prawny od 01.01.1098r.: znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór, RPP) znowelizowana ustawa o NBP 29.08.1997r. ...

Rada polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1323

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ: Ma wpływ na cenę pieniądz kredytowego i depozytowego, poprzez określanie wysokości stóp procentowych. !!! Zadania RPP: ustala wysokość stóp procentowych NBP - stopa referencyjna (3,50) - stopa depozytowa (2,00...

Rodzaje ryzyka kredytowego

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1106

Rodzaje ryzyka kredytowego ryzyko aktywne (czynne) utrata płynności straty utrata zabezpieczenia ryzyko pasywne (bierne) zmiana procentu zmiana wartości (ryzyko kapitału) zmiana kursu Najwięcej banki tracą przy nieruchomościach. Ich wartość jest często zbyt zawyżona Pojedyncze ryzyko kredytowe: RYZ...

Segmentacja klientów

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

SEGMENTACJA KLIENTÓW - podział podstawowy Bankowość detaliczna - klienci detaliczni- usługi standardowe Bankowość indywidualna - klienci VIP / SME klienci VIP: VIP i mikro firmy klienci SME : małe firmy Bankowość prywatna Bankowość korporacyjna - firmy średnie i duże ! SEGMENTACJA w banku to po...