Uniwersytet Gdański - strona 34

Obowiązki alimentacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Obowiązki alimentacyjne: - stanowi zobowiązanie wynikające z mocy prawa, niezależnie od naszej woli, - ma wzajemny charakter (rodzice dzieci), - mają charakter majątkowy, - prawo do alimentów jest ściśle związane z osobą uprawnionego, jeżeli uprawniony umiera, to obowiązek alimentacyjny nie prz...

Pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

Sopot, dnia 19 grudnia 2009r. Powód: Imię, nazwisko, adres. Pozwany: Imię, nazwisko, adres. Pozew o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Wnoszę o: rozwiązanie małżeństwa zawartego w dniu: ………………………, pomiędzy: ………………………… (dowód: skrócony akt małżeństwa), ustalenie

Prawo i norma prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Prawo - system norm postępowania pochodzących od Państwa zabezpieczonych możliwością legalnego użycia przez państwo przymusu. Stanowienie prawa - (tworzenie prawa), jednostronny, władczy akt decyzyjny podjęty przez organ państwa, albo z upoważnienia organów państwa. Stosowanie prawa - prawo stosuje...

Weksel - rodzaje i prawo wekslowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903

Weksel trasowany (ciągniony, trata) - papier wartościowy sporządzony w ściśle określonej formie, przewidzianej przez prawo wekslowe, w którym trasat zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy na rzecz remitenta oraz zawierający bezwarunkową odpo...

Zasady prawa rodzinnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Zasady prawa rodzinnego: Zasada monogamii - mężczyzna ma jedną żonę, a kobieta jednego męża. Poligamia - mężczyzna ma kilka żon. Poliandria - Zasada świeckości - urząd, światło prawa. Zasada trwałości małżeństwa - małżeństwo jest dozgonne, tzn. do śmierci, co nie oznacza, że jest nierozerwalne. Trz...

Podstawy audytu wewnętrznego - zbiór pytań

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Olga Martyniuk-Kwiatkowska
 • Audyt wewnętrzny
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2744

ZBIÓR PYTAŃ - PODSTAWY AUDYTU WEWNETRZNEGO - wykłady (dr Olga Martyniuk) Celem audytu wewnętrznego jest m.in.: a. Krytyka ludzi b. Krytyka wyników c. Udoskonalanie procesów d. Żadne z powyższych Która z poniższych pozycji podlega ocenie...

Źródła finansowania gospodarstw domowych

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

Źródła finansowania gospodarstw domowych: bankowe karty: charge, kredytowe kredyty pożyczki niebankowe praca działalność gospodarcza emerytury, renty inne dochody - prace zlecone - honoraria autorskie - odprawy pracownicze inwestycje kapitałowe -

Pytania na egzamin z finansów publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
 • Finanse publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1715

Dorota Czykier _ Wierzba. Notatka składa się z 6 stron. FINANSE PUBLICZNE Egzamin Prof. Dorota Czykier - Wierzba Czy prorogacja budżetowa jest tożsama z prowizorium budżetowym tak nie Do źródeł dochodów publicznych zalicza si...

Atmosferyczny aerozol

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Witold Rosicki
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

ATMOSFERYCZNY AEROZOL-  CHARAKTERYSTYKI              Transport mineralnego pyłu i Ŝelaza do środowiska morskiego            Procesy atmosferycznej depozycji          Przykładowe obrazy cząstek pyłu o średnicach w zakresie 2-20 µm.              Globalna depozycja pyłu do światowego oceanu         ...

Adsorpcja powierzchniowa w cieczah - pomiary naturalnych filmów powier...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Witold Rosicki
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych  filmów powierzchni morza        Sposób pobierania filmów powierzchniowych (rodzaj wycinania powierzchniowej warstwy)                                     Schemat  układu  do  pozyskiwania  filmu  powierzchniowego .  Na  przekroju  poprzeczn...