Uniwersytet Gdański - strona 35

Ciało stałe - ciecz. Energia powierzchniowa - kąt kontaktu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Witold Rosicki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

CIAŁO STAŁE-CIECZ. ENERGIA POWIERZCHNIOWA    Kąt kontaktu ciało stałe-ciecz. Statyczny i dynamiczny kąt kontaktu    R-nie Younga- Dupre    Współczynnik zwilŜania  SLS  jest równy pracy rozpościerania  WS  i  wynika z róŜnicy napięć  powierzchniowych i międzyfazowych.    SLS= γSV- γSL- γLV    γSV = ...

Elektrostatyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Witold Rosicki
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Wykład „PODSTAWY  FIZYKI”  rok akademicki 2009/2010,  semestr letni      I   Rok  kierunek PRZYRODA    Prowadzący: prof. UG, dr hab. Stanisław J. POGORZELSKI    P R O G R A M      CZĘŚĆ  II    ELEKTRYCZNOŚĆ I MAGNETYZM    11. Elektryczność sta...

EP3-BAM - Brochure

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Witold Rosicki
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

EP³-BAM  Brewster Angle Microscopy  EP³-BAM: the latest member of the BAM family  Since its first presentation at the LB 6 in Paris, Brewster Angle Microscopy (BAM) has been established as a  worldwide standard technique for the investigation of ultra-thin organic films. Nanofilm's BAM1 was the f...

Kinematyka ciała doskonale sztywnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Witold Rosicki
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

                      Uwaga:   prędkość bezwzględna nie ma sensu fizycznego ale przyspieszenie TAK (jej  pochodna czasowa)                       Niezmiennik      transformacji Lorenza- długość 4-ro wektora energii-pędu  E 2= c2p2 + E 0 2   ;  E= E k + moc 2  ;     E, E k – energie całkowita, kine...

Zarządzanie inwestycjami - zasady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2772

Dziworska. Notatka składa się z 3 stron. Ogólne zasady inwestowania określ cel inwestowania, opracuj plan działania i bądź konsekwentny. jeśli nie jesteś pewien, co zrobić, nie rób nic. obserwuj to, co się dzieje na rynku. na bieżąco analizuj sytuację ekonomiczną oraz kondycję spółek, których a...

Znaczenie inwestycji w gospodarce

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1610

Dziworska. Notatka składa się z 34 stron. Znaczenie inwestycji w gospodarce narodowej i związany z tym problem podziału Dochodu Narodowego na: konsumpcję konsumpcję i inwestycje - od stosunku tych nakładów zależy sytuacja w przyszłym roku (ruch krzywej możliwości produkcyjnych i konsumpcyjnych). ...

Wzorzec rozmowy kwalifikacyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1988

Czubasiewicz. Notatka składa się z 7 stron. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: Rozmowa wg ustalonego wzorca. Polega na zadawaniu standardowych, ustalonych wcześniej pytań. Prawidłowa konstrukcja wywiadu sformalizowanego wymaga; Opracowania pytań bazujących na analizie stanowiska pracy Zadawaniu każdemu ka...

Zasady i prawa organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Zbigniew Kreft
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1876

Zasady „5W” Jako synonim podejścia atrybutowego: - 1W - właściwe działanie - 2W - we właściwym miejscu - 3W - we właściwym czasie - 4W - właściwy wykonawca - 5W - właściwa technologia. Budowa wewnętrzna organizacji dotyczy zarówno zasobów rzeczowych, ludzkich jak i organizacyjnych. Dlatego ...

Wymogi na egzanmin z rynków finansowych-opracowane pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Witold Małecki
 • Rynki finansowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 1498

ZAGADNIENIA Z RYNKÓW FINANSOWYCH: - pojęcie rynku finansowego, - funkcje rynku finansowego, - uczestnicy rynku finansowego, - podział rynku finansowego, - instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, bony pieniężne NBP, certyfikaty depozytowe, lokaty międzybankowe, bony komercyjne, weksle (po...

Zadania o charakterze użyteczności publicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Zadania o charakterze użyteczności publicznej sporne → zakres gospodarki komunalnej (argument vs. tzw. czystej dział. zarobkowej - ryzyko dział. gosp. i zagrożenie modelu gosp. rynkowej); początkowo → kompromis - gmina tak, gdy wymagają tego potrzeby społeczne (przesłanka fakltyczna) → po 3 latach ...