Zasady i prawa organizacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady i prawa organizacji - strona 1

Fragment notatki:


Zasady „5W” Jako synonim podejścia atrybutowego:
- 1W - właściwe działanie
- 2W - we właściwym miejscu
- 3W - we właściwym czasie
- 4W - właściwy wykonawca
- 5W - właściwa technologia.
Budowa wewnętrzna organizacji dotyczy zarówno zasobów rzeczowych, ludzkich jak i organizacyjnych. Dlatego organizacja w znaczeniu atrybutowym dotyczy fizycznego rozmieszczenia poszczególnych zasobów rzeczowych (budynki, urządzenia, wyposażenie oraz powiązania między nimi) w przestrzeni (układ przestrzenny organizacji) rozmieszczenia stanowisk organizacyjnych i zadań wykonawczych przez ludzi w ramach tych stanowisk w przestrzeni organizacyjnej (konfiguracja, specjalizacja i centralizacja) procesów (uporządkowanych ciągów działań) jakie są wykonywane w ramach zadań organizacji i współpracy między stanowiskami organizacyjnymi (układ dynamiczny - różnego rodzaju procedury).
Prawidłowa organizacja w znaczeniu atrybutowym oznacza prawidłową budowę i funkcjonowanie wszystkich tych elementów w organizacji.
Interpretacja podstawowych klasycznych „praw” organizacji. Prawo (zasada) podziału (specjalizacji) - „jeżeli prace podzielimy na czynności najprostsze i/lub możliwie uprościmy (wystandaryzujemy) proces działania, to umożliwimy wyspecjalizowania się wykonawcy w konkretnej dziedzinie i w ten sposób zwiększymy skutek użyteczny pod względem ilości i jakości”
Prawo koncentracji (prawo ekonomiki skali) - jeżeli w celu wykonania zaplanowanego zadania skupimy w czasie i przestrzeni środki przystosowane do wykonywania jednorazowych funkcji to oszczędzimy wysiłek i użyte środki lub przy danych zasobach uzyskamy najlepszy efekt działania.
Prawo optymalnej działalności - w trakcie jakiegokolwiek działania, zwiększając wysiłek osiąga się w pewnym punkcie optymalną wydajność, poza którą wynik użyteczny maleje.
Prawo harmonii (Karol Adamiecki) - w działaniu zespołowym skutek użyteczny całości jest zależny od właściwej koordynacji czynności i przedmiotów kierowanych w czasie i przestrzeni. Prawo oporu - każda zmiana w organizacji rodzi opór …
Prawo najmniej sprawnego ogniwa (prawo „wąskiego gardła”) - system funkcjonuje na takim poziomie sprawności jak jego najmniej sprawne ogniwo.
„ Dekalog” podstawowych zasad organizacji A. Czermińskiego: - podział zadań
- Z=U=O (zadania = uprawnienia = odpowiedzialność)
- przekazywanie Z=U=O
- zasada zachowania drogi służbowej
- obowiązek informowania
- zastępstwo
- obowiązek nadzoru
- obowiązek koordynacji działań
- uprawnienia komórek funkcjonalnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz