Adsorpcja powierzchniowa w cieczah - pomiary naturalnych filmów powierzchni morza

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Adsorpcja powierzchniowa w cieczah - pomiary naturalnych filmów powierzchni morza - strona 1 Adsorpcja powierzchniowa w cieczah - pomiary naturalnych filmów powierzchni morza - strona 2 Adsorpcja powierzchniowa w cieczah - pomiary naturalnych filmów powierzchni morza - strona 3

Fragment notatki:


Adsorpcja powierzchniowa w cieczach- pomiary naturalnych  filmów powierzchni morza        Sposób pobierania filmów powierzchniowych (rodzaj wycinania powierzchniowej warstwy)                                     Schemat  układu  do  pozyskiwania  filmu  powierzchniowego .  Na  przekroju  poprzecznym  wzdłuŜ  linii  A-B  zaznaczono  poziom  wody  w  naczyniu  w  momencie  „wycinania”  fragmentu  powierzchni  C,  po  umieszczeniu  na  stoliku  pomiarowym  D  oraz  po  uprzednim otwarciu zaworów (8) przed pomiarem izotermy powierzchniowej E. Oznaczenia:  1  –  podstawa  urządzenia  zbierającego  z  naczyniem  Langmuira,  2  –  rama  wycinająca,  3  –  naczynie  Langmuira,  4  –  pokryte  parafiną  bariery  do  kompresji  filmu,  5  –  obszar  pokryty  filmem,  6  –  płytka  Wilhelmy’ego  (papier  filtracyjny)  –  jako  czujnik  ciśnienia  powierzchniowego,  7  –  linki  mocujące  połączone  z  uchwytem  w  kształcie  litery  H  ,  8  –  zawory w dnie urządzenia, F – połączenie płytki z czujnikem siły.                       Sposób  pobierania  próbki  filmu  powierzchniowego  mikrowarstwy.   Zagłębienie naczynia  zbierającego  w  miejscu poboru  (A),  powolne  wyciąganie  układu warstwy wody wraz z filmem (B), i następnie przeniesienie go na brzeg  akwenu w celu dokonania pomiarów (C).    (A)  (B)  (C)  Układ pomiarowy na brzegu morza w Orłowie                    Lokalizacja miejsc pomiarowych w Zatoce Gdańskiej     Alternatywne naczynia do pomiaru izoterm powierzchniowych π-A       Powierzchnia początkowa  A0= 225 cm 2       Powierzchnia początkowa A0= 16 00 cm 2 ; przed kompresją warstwy    Powierzchnia po kompresji  ∆A/A0= 0.21    Powierzchnie kompozytowe: film naturalny + soczewki olejowe          π (m N  m -1 ) A (cm2) A (Å2 molek.-1 )     Przykładowa  izoterma  morskiego  filmu  powierzchniowego  badanego  w  BrzeŜnie  (27.07.05 ).  Warunki  pomiaru: Tw = 17,4 ºC, Tp = 22,1 ºC. Oznaczenia: ● – krzywa  kompresji; ○ –  krzywa ekspansji. Linia przerywana ilustruje graficzną metodę określenia Alim.     ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz