Zasady prawa rodzinnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady prawa rodzinnego - strona 1 Zasady prawa rodzinnego - strona 2 Zasady prawa rodzinnego - strona 3

Fragment notatki:

Zasady prawa rodzinnego: Zasada monogamii - mężczyzna ma jedną żonę, a kobieta jednego męża. Poligamia - mężczyzna ma kilka żon. Poliandria - Zasada świeckości - urząd, światło prawa. Zasada trwałości małżeństwa - małżeństwo jest dozgonne, tzn. do śmierci, co nie oznacza, że jest nierozerwalne. Trzy grupy przesłanek zawarcia małżeństwa: - przesłanki istnienia małżeństwa;
- przesłanki formalno - porządkowe;
- przeszkody małżeństw. Wspólne przesłanki: - różnorodność płci nupturientów,
- jednoczesna obecność nupturientów w chwili składania oświadczenia woli o wstąpienie w związek małżeński,
- pełnomocnictwo do zawarcia związku małżeńskiego:
Poważne powody (z punktu widzenia sądu),
Podpis pełnomocnika,
Zgodność oświadczenia woli,
Udział czynnika oficjalnego (urzędnik, ksiądz). W przypadku związku wyznaniowego - jednoczesne oświadczenie woli zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu, sporządzenie aktu małżeństwa przez kierownika USC. Przesłanki formalno - porządkowe: Złożenie odpowiednich dokumentów (dowód tożsamości, skrócony akt urodzenia, zgoda sądu na zawarcie związku małżeńskiego (w przypadku, gdy to sąd decyduje czy dana osoba może zawrzeć związek małżeński, np. gdy jeden z nupturientów był już w jakimś związku małżeńskim),
Pisemne oświadczenie nupturientów, że nie znają okoliczności, które wyłączają zawarcie małżeństwa, np. odpowiedzialność karna,
Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia oświadczenia woli,
Sporządzenie aktu małżeństwa.
Przeszkody małżeństwa: Można wystąpić do sądu o unieważnienie małżeństwa - unieważnienie to skutek wsteczny, o którym decyduje sąd, po wyroku sądu jest tak jakby do tego małżeństwa nigdy nie doszło, np. przy ukrytej chorobie psychicznej; rozwiązanie to skutek przyszłościowy, również wydawany przez sąd, ale małżeństwo po prostu ustaje, ale nie jest usuwane całkowicie jak we wcześniejszym przykładzie, było i nie ma. Przeszkoda wieku - związek mogą zawrzeć 2 osoby o różnej płci, które ukończyły 18 lat, bądź osoba nie lenia, ale za zgodą sądu, gdy jednak po zawarciu małżeństwa współmałżonek dowie się, że osoba była nieletnia to małżeństwo może zostać unieważnione, jednak gdy w dniu zawarcia małżeństwa osoba osiągnęła pełnoletniość to małżeństwo trwa i nie ma możliwości unieważnienia tego małżeństwa, ale nadal można je rozwiązać, Przeszkoda ubezwłasnowolnienia - jeżeli po zawarciu związku małżeńskiego dowiemy się, że współmałżonek jest ubezwłasnowolniony to możemy związek unieważnić, ale ta przeszkoda jest usuwalna, bo ubezwłasnowolnienie można znieść (przed sądem) i wtedy małżeństwa nie można unieważnić,

(…)

… (termin o wystąpienie alimentów do 5 lat po rozwiązaniu i można go przedłużyć.
Skutki: alimenty dla siebie, gdy druga osoba jest winna rozpadu małżeństwa, gdy jest podział na winnego i niewinnego rozpadu małżeństwa to podział może być nie równy (alimenty, podział majątku),
Orzeczenie władzy rodzicielskiej: władza rodzicielska dla obojga rodziców, gdy mieszkają w jednej miejscowości, gdy mieszkają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz