Prawo i norma prawna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo i norma prawna - strona 1 Prawo i norma prawna - strona 2

Fragment notatki:

Prawo - system norm postępowania pochodzących od Państwa zabezpieczonych możliwością legalnego użycia przez państwo przymusu. Stanowienie prawa - (tworzenie prawa), jednostronny, władczy akt decyzyjny podjęty przez organ państwa, albo z upoważnienia organów państwa. Stosowanie prawa - prawo stosuje m.in. urząd czy obywatel. Hierarchia źródeł prawa: - Konstytucja;
- Ratyfikowana Umowa Międzynarodowa;
- Ustawy;
- Rozporządzenia;
- Zarządzenia;
- Przepisy prawa miejscowego. Rodzaje przepisów prawa: - Przepisy powszechnie obowiązujące (obowiązują na terenie całego Państwa);
- Przepisy wewnętrznie obowiązujące (obowiązują na danym terytorium, bądź w danej jednostce np. dana uczelnia, czy dane miasto mają swoje przepisy);
- Przepisy bezwzględnie obowiązujące (nie można ich zmienić wolą strony, np. Umowy adhezyjne - (np. zakup biletu) nie negocjuje warunków zakupu czyli umowy, kupuje bilet i wsiadam, albo nie, nie mam wpływu na warunki tego przewozu);
- Przepisy względnie obowiązujące (można je zmienić wola strony, np. podział majątku jest równy chyba, że umowa mówi inaczej, czyli jest wzgląd na umowę). Norma prawa - wypowiedź zawierająca żądanie władzy publicznej, aby w określonych w niej okolicznościach, Ci do których jest ona skierowana zachowywali się w wyznaczony w niej sposób.
Budowa normy prawnej: - hipoteza - wyznacza zakres zastosowania normy, czyli określa wobec kogo i w jakich okolicznościach norma jest stosowana („kto zabije…) ;
- dyspozycja - wyznacza sposób postępowania jakiego prawodawca wymaga od adresata normy („..podlega karze…” nie zabijaj!) ; - sankcja (kara) - jakie negatywne następstwa zastosuje państwo wobec adresata normy, jeżeli nie zachowa się on zgodnie z treścią dyspozycji („…do 3 lat pozbawienia wolności”). Zasady prawa cywilnego: Zasada ochrony osoby ludzkiej - przyznaje każdemu człowiekowi zdolność prawną oraz gwarancję swobodnego korzystania przez niego z dóbr osobistych; Zasada równości - równość wobec prawa (co do zasady); Zasada autonomii woli stron - każda osoba fizyczna i osoba prawna może sama kształtować swoje stosunki prawne (w granicach tego prawa); Zasada ochrony dobrej wiary - chroni tego kto działa w mylnym ,ale usprawiedliwionym przekonaniu co do uprawnień; Zasada cywilnej odpowiedzialności - dłużnik odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem (teraźniejszym i przyszłym) ; Zasada pełnej ochrony rodziny - oznacza, że przepisy prawa cywilnego powinny być tak tłumaczone jak tego wymaga dobro dziecka małoletniego i jego rodziny; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz