Badania słuchalności radia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania słuchalności radia  - strona 1 Badania słuchalności radia  - strona 2

Fragment notatki:


BADANIA SŁUCHALNOŚCI RADIA KOMITET BADAŃ RADIOWYCH Powstaniu  Komitetu Badań Radiowych (KBR)  towarzyszyła idea integracji branży radiowej i stworzenia odpowiedniej jakości narzędzia opisującego rynek radiowy w Polsce. Tworzą go konkurencyjne podmioty, które wspólnie wypracowały model badania, który czytelnie i w sposób bardzo kompleksowy ilustruje rynek radia i trendy na nim panujące.
Radio Track, realizowane na zlecenie KBR przez Instytut Millward Brown SMG/KRC, jest największym badaniem przeprowadzanym w Polsce. BADANIE RADIO TRACK Badanie Radio Track obejmuje pomiarem polskie stacje radiowe aktualnie nadające w kraju na podstawie przyznanej koncesji. Dotyczy osób - mieszkańców Polski - respondentów w wieku 15 - 75 lat.
Stacje są podzielone na listy według obowiązującego do roku 1998 podziału administracyjnego obszaru kraju na 49 województw. W przypadku każdego respondenta badanie obejmuje jedynie stacje należące do listy właściwej do województwa zamieszkiwania danej osoby.
Dane w badaniu są zbierane techniką komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego CATI.
Elektroniczny kwestionariusz CATI został przygotowany w taki sposób, aby podczas rozmowy na temat przebiegu dnia odtworzyć jak najdokładniej fakt słuchania radia towarzyszący czynnościom codziennym.  Osadzenie słuchania radia w codziennych czynnościach sprzyja odświeżaniu pamięci respondenta, co wpływa na precyzję udzielanych odpowiedzi. ZASIĘG SŁUCHALNOŚCI - wskazuje jaka część badanej grupy miała kontakt z radiostacją w określonym czasie ZASIĘG KWADRANSOWY - jest to ilość osób z badanej grupy, która słuchała danej stacji radiowej w określonym kwadransie (np. między 17:00 a 17:15) Jest to parametr o najwyższej rozdzielczości ŚREDNI CZAS SŁUCHANIA Czas słuchania jest podany w minutach. Jeśli respondent słuchał w jednym kwadransie więcej niż jednej stacji, to czas słuchania każdej z tych stacji jest równy ilorazowi 15 minut przez liczbę słuchanych stacji. GRP - Gross Rating Point jest parametrem pokazującym nasilenie kampanii reklamowej, oblicza się go sumując zasięgi (TRP) wszystkich emisji reklam ale nie w procentach tylko punktach grp. Stosowany przy porównywaniu efektywności kampanii. Można go jeszcze wyliczyć mnożąc zasięg reklamy przez jej częstotliwość. OTH - jest parametrem medialnym określającym jaki procent osób z grupy docelowej przynajmniej X razy słyszał reklamę w czasie kampanii. EFFECTIVE FREQUENCY - jest to parametr medialny określający, ile kontaktów z reklamą musi mieć odbiorca aby zapamiętać przekaz reklamowy. Wartości tego parametru są bardzo przybliżone gdyż zależą od bardzo wielu czynników, takich jak: sytuacja w jakiej mamy do czynienia z reklamą, czynności wykonywane podczas odbioru reklamy

(…)

… technologiczne z realizacją pomiaru: istnieje bardzo wiele formatów przekazu strumieniowego; radia internetowego można słuchać przez przeglądarkę internetową, Windows Media Player, iTunes, RealPlayer, własne player'y stacji radiowych, itp., itd. Nie wszystkie te formaty nadawania łatwo poddają się pomiarowi
Konieczność opracowania nowych definicji, miar i standardów dla audytorium radia w Internecie; obecnie większość wskaźników którymi operuje się w badaniach site-centric dotyczy oglądalności stron o raczej statycznej konstrukcji (np. page views); przekaz strumieniowy wymaga stworzenia nowych, specyficznych wskaźników.
ZALETY I WADY POMIARÓW SONDAŻOWYCH, PANELOWYCH I/LUB USER CENTRIC:
Badania prowadzone na precyzyjnie dobranych próbach losowych pozwalają drobiazgowo scharakteryzować słuchaczy poszczególnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz