Uniwersytet Gdański - strona 31

Sprawowanie władzy i kontrola

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

AUTORYTET to zdolność do sprawowania władzy bez konieczności osobistego kreowania zagrożeń lub zachęt. Autorytet formalny - zdolność sprawowania władzy w oparciu o źródła wynikające ze statusu formalnego stanowiska. Autorytet osobisty - zdolność do sprawowania władzy w oparciu o źródła wynikają...

Struktury macierzowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1337

PROCES TWORZENIA STRUKTURY MACIERZOWEJ a) Stałe relacje w strukturze organizacyjnej (łączenie stanowisk lub komórek wg specjalizacji funkcjonalnej) b) Czasowe relacje w strukturze organizacyjnej (łączenie stanowisk lub komórek wg struktury organizacyjnej c) Macierz zależności organizacyjnych j...

STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA (STATYCZNE, DYNAMICZNE I PRZESTRZENNE) istota i ujęcie struktury organizacyjnej elementy i funkcje struktury organizacji klasyczne struktury organizacyjne struktury zdecentralizowane (dywizje i...

System wynagrodzeń

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

ELEMENTY SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Funkcja rynkowa - równoważenie popytu i podaży na zasoby pracy. Płaca stała - zarobek wynikający z umowy o pracę. Kafeteria - za określone osiągnięcia pracownik wybiera jedną z form gratyfikacji. Wynagrodzenia pakietowe - dotyczą kadry kierowniczej, są stałe, nego...

Wprowadzenie do zarządzania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Praca kierownika - planowanie, organizowanie, motywacja, kontrola Organizacja w znaczeniu: rzeczowym - każda rzecz zorganizowana (całość, której elementy dobrano i połączono dla realizacji celu) np. przedsiębiorstwo, zespół ludzi, urządzenie techniczne atrybutowym - sposób zorganizowania (spos...

Struktury zdecentralizowane

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Maria Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1953

STURKTURY - ZDECENTRALIZOWANE (Dywizjonalne i holdingowe) ELASTYCZNE (macierzowe) Otoczenie staje się otoczeniem turbulentnym, nieprzewidywalnym, szybko zmieniającym się, postęp techniki i wiedzy, zmiany w oczekiwaniach klientów, coraz większa indywidualizacja oczekiwań klienta, oczekiwania na ...

Marketing mix - elementy i właściwości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1694

Marketing mix Działalność marketingowa obejmuje różne techniki i działania. Do­tyczy identyfikacji i analizy dotychczasowych oraz potencjalnych klien­tów, poznania zachowań klientów na rynku, identyfikacji klientów szcze­gólnie ważnych dla instytucji finansowych. Banki czy towarzystwa ubez­piecze...

Specyfika usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Ewa Łączek-Tarazewicz
 • Marketing w usługach finansowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

Specyfika usług finansowych Na wykładzie będziemy posługiwać się zamiennie pojęciem usługi i produktu. Podręczniki i publikacje zachodnie dotyczące marketingu operują w od­niesieniu do rynku finansowego raczej pojęciem produktu niż usługi. Ten trend w traktowania usług jak produktów jest między i...

Strategie marketingowe na rynku turystycznym - projekt

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Łuczak
 • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

PROJEKT ZALICZENIOWY: STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKU TURYSTYCZNYM Hotel Lubicz Wellness & SPA w Ustce to luksusowy kompleks położony kilka minut drogi od piaszczystej plaży. To idealne miejsce na

Istota marketingu przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1575

Istotą marketingu jest zaspakajanie szeroko rozumianych potrzeb nabywców w sposób sprzyjający realizacji założonych celów. Aby maksymalizować cele i jednocześnie maksymalizować satysfakcję klienta przedsiębiorstwa realizują działania marketingowe w ramach logicznego procesu marketingowego na któ...